Met gebundelde krachten | Succesfactoren van de Achterhoekse vsv-aanpak

21 september 2021

We zijn er trots op: de vsv-cijfers van de regio Achterhoek blijven dalen. Op de lijst van veertig RMC-regio’s staan we nu op de tweede plaats. Dat is het vieren waard. Daarom is een speciale editie van onze nieuwsbrief helemaal gewijd aan onze gezamenlijke strijd tegen voortijdig schoolverlaten. De portretten hebben we gebundeld in de publicatie ‘Met gebundelde kracht’.

Download publicatie

Wat maakt de vsv-aanpak in de Achterhoek zo succesvol?

Die vraag is voorgelegd aan verschillende betrokkenen, die allemaal vanuit hun eigen functie bijdragen aan de bestrijding van voortijdig schoolverlaten in onze regio: Elma Lensink, Anja Padberg en Lieselot Scholten van Leren Werkt, wethouder Joop Wikkerink van Aalten, wethouder Anjo Bosman van Berkelland, Carry Roozemond van Ingrado en Annemarie Gerbrandij van OCW.

Ze noemen verschillende kenmerken van de Achterhoekse aanpak die bijdragen aan de afname van het aantal vsv’ers, zoals een breed gedragen visie, een goede verzuimaanpak, veel aandacht voor preventie, maatwerk en een vroegtijdige signalering. Maar wat alle geïnterviewden noemen als belangrijke succesfactor, is de goede regionale samenwerking: de lijntjes zijn kort, men kent elkaar, men weet elkaar te vinden en snel te handelen. Met name die samenwerking is bepalend voor het succes van de vsv-aanpak in de Achterhoek, vinden de geïnterviewden.

Verdere intensivering regionale samenwerking

Maar het kan nóg beter. Het aantal vsv’ers neemt weliswaar af, maar elke jongere die het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat is er één teveel. Daarom werkt LerenWerkt aan verdere intensivering van de regionale samenwerking: er wordt één loket ingericht waar betrokken partijen ‘ontschot’ met elkaar samenwerken en waar jongeren één aanspreekpunt hebben. Zo moet voortijdig schoolverlaten in onze regio zo snel mogelijk tot het verleden behoren!

Portretten

1. Samenwerken, korte lijnen en snel schakelen
Elma Wesselink, Anja Padberg, Lieselot Scholten | LerenWerkt

2. Er bovenop zitten en actie ondernemen
Joop Wikkerink | Wethouder Gemeente Aalten

3. “Jongeren verdienen maatwerk”
Anjo Bosman | Wethouder Gemeente Berkelland

4. Een gedeelde visie en een gemeenschappelijke taal
Carry Roozemond | Bestuurder Ingrado

 5. Het begint met een goede verzuimaanpak
Annemarij Gerbrandij | Accountmanager mbo Ministerie van OCW

 “Ik ben nu meer gemotiveerd om een diploma te halen”
Bram (18) | Vsv-jongere

Vsv in cijfers

Download publicatie