LerenWerkt ook voor jou!

Mo, Peter en Sarah hebben het goed voor elkaar. Wil jij dat ook?

Samen sterk tegen schooluitval

Alle leerlingen een diploma. Dat is de inzet van LerenWerkt in de regio Achterhoek. Het Doorstroompunt (RMC) Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval, zodat dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie: een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

"Ik zag het niet meer zitten op school, maar dankzij LerenWerkt heb ik toch nog mijn diploma gehaald!”

Jasmin - oud leerling

LerenWerkt helpt en ondersteunt

Handhaving en ondersteuning gaan hand in hand. Om schooluitval te voorkomen zien de leerplichtambtenaren (po, vo en mbo) en de consulenten Doorstroompunt Achterhoek van LerenWerkt toe op de naleving van de wet. Daarnaast ondersteunen zij jongeren en ouders om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolgang belemmeren. Voor iedere leerling wordt een passende oplossing gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie te vergroten.