LerenWerkt helpt je als je gestopt bent met school en niet weet hoe je verder moet. Persoonlijk vond ik het fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat.”

Bart - leerling

LerenWerkt is er voor jou

Ook jij wilt later een leuke baan en een goed inkomen. Daarom is het heel belangrijk dat je een diploma haalt waarmee je straks op de arbeidsmarkt aan de slag kunt. Dit heet een ‘startkwalificatie’. Dat is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Met een startkwalificatie heb je meer kans op leuk werk.

Soms zijn er problemen of gebeurtenissen waardoor het op school niet lekker gaat. Je blijft meer weg van school. Dit wordt verzuim genoemd. Dan komt LerenWerkt in actie. Een medewerker van LerenWerkt helpt je om oplossingen te vinden, zodat je je school afmaakt en ook jij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt behaalt.

Veelgestelde vragen

Wat is een startkwalificatie?

Een startkwalificatie is:

 • een havo-diploma
 • een vwo-diploma
 • een mbo-diploma op niveau 2 of hoger

Je hebt dus geen startkwalificatie als je een vmbo-diploma of mbo 1-diploma hebt. Dan moet je nog doorleren.

Waarom is een startkwalificatie zo belangrijk?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Werkgevers nemen je eerder aan als je een startkwalificatie hebt. Ze weten dan dat je goed bent opgeleid. Je loopt minder risico om werkloos te worden en je wordt minder snel ontslagen. Bovendien vind je gemakkelijker werk dat bij je past en krijg je een beter salaris dan zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is dus heel belangrijk voor je toekomst!

Tot welke leeftijd moet ik naar school?

Hoe lang je naar school moet, staat in de Leerplichtwet:

 • Alle jongeren moeten in ieder geval tot hun 16e jaar naar school. Dat heet de leerplicht. Als je op je 16e nog geen startkwalificatie hebt, dan moet je verder leren. Je hebt dan nog twee jaar een kwalificatieplicht. Je moet dus tot je 18e naar school om een startkwalificatie te halen.
 • Als je eerder, bijvoorbeeld op je 17e, een startkwalificatie haalt, dan mag je gaan werken en ben je niet meer verplicht om naar school te gaan.
 • Heb je op je 18e nog geen startkwalificatie, dan is het verstandig om door te leren totdat je de startkwalificatie hebt. Dat is niet verplicht, maar je vergroot daarmee je toekomstmogelijkheden (zie: ‘Waarom is een startkwalificatie zo belangrijk?’).

Wanneer mag ik wel en niet verzuimen?

 • Er kan een geldige reden zijn voor schoolverzuim. Dit heet geoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld: je bent ziek of je hebt toestemming van de school om naar een begrafenis of bruiloft te gaan.
 • Als er geen geldige reden is voor je verzuim, heet dit ongeoorloofd verzuim of spijbelen. Vaak heeft dit een oorzaak. Er zijn bijvoorbeeld problemen thuis, je voelt je niet prettig in de klas of je hebt leerproblemen. Bij ongeoorloofd verzuim onderneemt de school altijd actie (zie: Wat gebeurt er als ik veel spijbel?).
 • Als je niet bent ingeschreven bij een school (en je bent jonger dan 18 jaar), dan heet dat absoluut verzuim. Absoluut verzuim is strafbaar (zie: Tot welke leeftijd moet ik naar school?). De leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. Die kan hulp inschakelen of een strafmaatregel nemen (zie: Wat gebeurt er als ik veel spijbel of niet meer naar school ga?).

Wat gebeurt er als ik veel spijbel?

 • Als je spijbelt, wordt school er meestal niet leuker op. Je gaat achterlopen, je mist de uitleg van de leraar en je moet de lesstof later weer inhalen. Hierdoor haal je ook vaak lagere cijfers. Je komt onder druk te staan en gaat daardoor misschien nog meer spijbelen…
 • Ben je vaak afwezig, dan nodigt de school je met je ouders uit voor een gesprek. De oorzaken van je verzuim worden besproken. Er worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat je verzuim stopt. Je krijgt bijvoorbeeld extra ondersteuning, hulp of straf.
 • Als de afspraken niet helpen en je blijft spijbelen, dan neemt een leerplichtambtenaar contact op met je ouders. Hij of zij zoekt samen met jou en je ouders oplossingen om het verzuim te stoppen. Jij en/of je ouders krijgen bijvoorbeeld hulp om problemen op te lossen. De leerplichtambtenaar kan ook strafmaatregelen nemen. Je krijgt bijvoorbeeld een taakstraf bij Bureau HALT. In het ergste geval wordt er een proces verbaal opgemaakt.

Wat doet LerenWerkt voor mij?

LerenWerkt helpt jongeren tot 23 jaar om een startkwalificatie te halen. Die hulp is natuurlijk alleen maar nodig als dat niet vanzelf gaat. Eerst zal je school er alles aan doen om jou te helpen om je diploma te halen.

Als je veel verzuimt of niet bij een school bent ingeschreven, dan wordt dat gemeld bij LerenWerkt. Een medewerker van LerenWerkt neemt dan contact op met jou en je ouders. Samen bespreken jullie hoe het komt dat je zoveel verzuimt of niet meer naar school gaat. En samen maken jullie een plan voor een oplossing. Wat heb jij nodig om een startkwalificatie te halen? Misschien wil je liever een opleiding doen waarbij werken en leren is gecombineerd? Of misschien heb je hulp nodig om bepaalde problemen op te lossen?

LerenWerkt helpt je om een passende weg te vinden die jou een startkwalificatie oplevert. Natuurlijk moet je je daarvoor zelf inspannen, maar LerenWerkt kan je daarbij ondersteunen. Als je nog geen 18 bent en niet meewerkt aan de oplossing, kan de leerplichtambtenaar strafmaatregelen nemen.

Hoe neem ik contact op met LerenWerkt?

Hier vindt u onze contactgegevens.

Interessante informatie en links

Maak kennis met ons team
Onze leerplichtambtenaren en consulenten mbo zijn er voor jou! Kijk bij wie je met al je vragen terecht kan.
Verzuimafspraken regio Achterhoek
Dit zijn de afspraken die scholen in de regio hebben gemaakt over verzuim. De afspraken zijn verschillend voor leerlingen in het basis/voortgezet onderwijs en leerlingen van het mbo.
Leerplicht en kwalificatieplicht
Informatie van de overheid over de leerplicht en de kwalificatieplicht.
Verzuim en de gevolgen
Informatie van de overheid over de verschillende soorten verzuim en de gevolgen.
Leerwerkloket
Bij het leerwerkloket kun je terecht met vragen over scholing en werk.