Terugblik LerenWerktMiddag over Thuiszittersproblematiek

15 oktober 2018

Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Om het aantal thuiszitters te laten dalen, moet goed worden samen gewerkt tussen ouders/jongere, school, samenwerkingsverband, leerplichtambtenaar en andere (jeugdhulp)organisaties. De meer dan 60 aanwezigen tijdens de eerste LerenWerktMiddag op 3 oktober over Thuiszittersproblematiek lieten zich inspireren door Mark Weghorst over de rol van ouders en gingen met elkaar in gesprek om samen te zoeken naar oplossingen/mogelijkheden voor de thuiszittende kinderen.

Ouders hebben altijd gelijk!

Na een kort welkom van Carry Roozemond, directeur bestuurder van Ingrado (branchevereniging van leerplicht en RMC) gaf Mark Weghorst, adviseur bij Ouders & Onderwijs, een presentatie met de prikkelende titel ‘Ouders hebben altijd gelijk!’ Dit is het meest simpele uitgangspunt voor het werken met ouders in situaties waar hun kinderen in de knel komen.

Ouders kennen net als kinderen een ‘zone van de naaste ontwikkeling’, een gebied dat net buiten het bereik is van wat de persoon op eigen kracht kan. Professionals dienen bij deze zone aan te sluiten. Dat betekent investeren in de relatie: weten waar de ouder zich comfortabel bij voelt en wat de mogelijkheden zijn om dingen te veranderen in de huidige situatie.

Wat is de definitie van een thuiszitter?
Een thuiszitter is een leer- of kwalificatieplichtige leerling die ingeschreven staat bij een school/onderwijsinstelling en langer dan 4 weken ongeoorloofd verzuimt.

De situatie van kinderen verander je alleen als je uitgaat van de verandertheorie van de ouders, want hen heb je nodig bij elke oplossing. Een professional is immers vervangbaar, een ouder nooit. De constante factor in het leven van een kind is de ouder. Een professional moet zich dat telkens weer beseffen. Een belangrijke boodschap is dat aansluiting bij de ouders zorgt voor vertrouwen in de relatie en daardoor voor meer kans op succes. Professioneel gezien lijkt het misschien niet altijd direct de beste oplossing is, maar vaak is het wel de best haalbare oplossing.

Download de presentatie ‘Ouders hebben altijd gelijk!’

Hoe krijgen we thuiszitters weer naar school?

Vervolgens kreeg Leen van der Heiden (zelfstandig psycholoog) het woord en gingen de aanwezigen uiteen in kleine groepjes om samen een casus te bespreken. Hierbij werd hij bijgestaan door Anita Bieleman van SOTOG. Er waren vier verschillende casussen met elk een andere reden waarom de jongere thuis zat. Per casus werden de volgende vragen beantwoord: Welke professionals zijn in betrokken en wat is er al gebeurd? Wat moet er nog gedaan worden? Wie heb je daarbij nodig? Aan het eind van de sessie kwamen de aanwezigen weer bij elkaar om een korte boodschap af te geven over wat nodig is om een thuiszitter weer naar school te krijgen:

 • Korte lijntjes houden met het gezin;
 • Zet de jongere centraal en vraag wat hij/zij zelf wil;
 • Leerplicht , wijkcoach en andere professionals moeten samen optrekken;
 • Stap voor stap;
 • Bel een dag later nogmaals met het gezin over hoe het gesprek ‘geland’ is;
 • Praat met mensen die mandaat hebben;
 • Ontschotten van budgetten.

Op naar de volgende LerenWerktMiddag!

Uit de evaluatie blijkt dat het een geslaagde middag was. Hieronder enkele opmerkingen uit de evaluatie die we meenemen bij de organisatie voor een volgende LerenWerktMiddag. Houd onze nieuwsbrief en website in de gaten voor meer informatie.

 • ”Goed om samen casuïstiek te bespreken, maar echt afspraken voor verbeteringen hebben we niet kunnen maken. ”
 • ”Nog veel te doen, veel mensen uit verschillende hoek bij elkaar. Schrik, nog wel van het denken in systemen in plaats vanuit leerlingen denken. ”
 • ”Het was een grote groep, waardoor er niet echt afspraken gemaakt konden worden over wat we zouden gaan veranderen/verbeteren. ”
 • ”Zeer leerzaam om met elkaar uit te wisselen, heb veel nieuwe contacten kunnen leggen. En Mark Weghorst vond ik ook geweldig om naar te luisteren. ”
 • ”Leuke inspirerende sprekers. goed ingevoerd in problematiek goede mix van betrokken werkers. Vond het heel leerzaam. ”
 • ”Goed om eens met een diverse groep mensen uit verschillende disciplines te brainstormen over de aanpak van dit onderwerp.”

Fotogalerij