Uit de praktijk | De begeleiding van jongeren richting werk of een leerwerktraject

16 maart 2021

LerenWerkt zet extra in op het begeleiden van jongeren naar werk en/of een leerwerktraject (BBL). Vanuit LerenWerkt zijn er momenteel twee accountmanagers gepositioneerd bij het WerkgeverServicePunt Achterhoek (WSPA), Karin en Maarten. Zij begeleiden jongeren zonder startkwalificatie naar (duurzamer) werk of een leerwerktraject (BBL). Het kan natuurlijk ook zijn dat een jongere weer terug wil naar school.

Matchtafel

In samenwerking met het WSPA sluiten Karin en Maarten elke maandagochtend aan bij een overleg om vacatures en werkzoekenden samen te brengen. Daarnaast sluiten zij eens per maand aan bij de ‘Matchtafel’. Dit is een overlegvorm waarbij diverse organisaties en scholen aansluiten om op die manier jongeren aan vacatures/bedrijven te koppelen. De aanwezigen kijken elk met hun eigen expertise en er wordt goed gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden en netwerk.

Korte lijnen

Gaandeweg weten de accountmanagers (ook digitaal!) steeds beter hun weg te vinden in het complexe landschap waarbij veel partijen een rol en positie hebben. Het is en blijft maatwerk om de jongeren goed te begeleiden. Gelukkig zijn ook de lijnen met de sociale diensten (o.a. Laborijn en SDOA) en gemeenten kort, en weten ze de juiste mensen te betrekken als blijkt dat er een meer integrale aanpak nodig is.