Samenwerking Leerwerkloket | Studie- en beroepskeuze testen

15 maart 2021

LerenWerkt werkt nauw samen met het Leerwerkloket. Het Leerwerkloket maakt al jaren gebruik van de online loopbaaninstrumenten en tests van LDC. LDC is een ICT-bedrijf en heeft een online platform voor loopbaaninstrumenten ontwikkelt: een handige omgeving voor zowel coach als kandidaat. Door op deze manier hier gebruik van te maken wordt inzichtelijk welke opleidingen, beroepen en vakrichtingen aansluiten bij jongeren en waar hun ambities liggen. De individuele uitslagen van de testen worden direct gekoppeld aan een zeer complete opleidingen- en beroependatabase. De loopbaaninstrumenten zijn ondersteunend aan de studiekeuzegesprekken met de jongere, de resultaten worden besproken met de kandidaat en deze kan eventueel zelf een verdere verkenning doen naar opleidingen en beroepen en zo een keuze maken voor een vervolgstudie.

Vóór corona werden de testuitslagen voornamelijk op de locaties van het Loopbaanplein in Winterswijk, Loopbaanplein Graafschap College en het UWV in Doetinchem besproken. Inmiddels hebben we al bijna een jaar met Coronarestricties te maken en blijkt dat het heel goed mogelijk is om de testuitslag met de jongeren online via Teams of telefonisch met elkaar te bespreken. Afhankelijk van de klantsituatie kan het studiekeuzetraject in verschillende stappen en/of meerdere gesprekken uitgevoerd worden.

Zo heeft tijdens de eerste “lockdown” een adviseur van het Leerwerkloket Achterhoek met een jongere een studiekeuzetraject doorlopen. Deze jongere was gestopt met zijn HBO opleiding en wilde een andere richting gaan kiezen. Hij had destijds een (bij)baan in een supermarkt en moest veel werken. De adviseur van het Leerwerkloket Achterhoek heeft hem gedurende zijn studiekeuzetraject 6 weken lang elke donderdagochtend telefonisch gesproken. Voorheen was de studiekeuzebegeleiding in 2 of 3 gesprekken op locatie geweest. Een goed alternatief dus, online!

Sinds maart 2020 zijn twee collega’s van het team LerenWerkt gestart met het uitvoeren van de studie- en beroepskeuze testen. Onze jongeren hebben de mogelijkheid om online testen te maken. Na het invullen van de testen komen ze automatisch bij passende opleidingen en beroepsrichtingen. Samen met de jongeren achter de laptop, op afstand, krijgen ze een goed en duidelijk beeld wat het online platform ze allemaal te bieden heeft.