Optimalisatie Doorstroompunt Achterhoek | Nieuwe werkverdeling voor effectievere begeleiding

18 maart 2024

Het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt in Nederland, helaas ook in de Achterhoek. Bovendien wordt naar verwachting in 2025 de wet ‘Van school naar duurzaam werk’ van kracht. In het licht van deze ontwikkelingen hebben we de formatie en inzet van onze consulenten Doorstroompunt herzien. Zowel de genoemde ontwikkelingen als de (persoonlijke) ambities binnen ons team hebben geleid tot aanpassingen in onze werkwijze.

Eén aanspreekpunt per gemeente

In de komende maanden breiden we de formatie worden uit en starten er twee nieuwe consulenten Doorstroompunt. Bovendien zullen onze consulenten breder gaan werken en worden ze gekoppeld aan specifieke gemeenten. Dit betekent dat elke gemeente in de Achterhoek binnenkort één aanspreekpunt heeft voor de begeleiding van jongeren tussen 18 en 23 jaar op het gebied van schoolverzuim en schooluitval.

Vragen of informatie

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u contact opnemen met de doorstroomconsulenten of bij Regionaal Coördinator Doorstroompunt Achterhoek (Jet Philipsen, j.philipsen@lerenwerkt.nu) of de teamleider van LerenWerkt (Roelie Buter, r.buter@lerenwerkt.nu).