Oproep | Vermeld juiste contactgegevens en einddatum bij verzuimmelding

17 maart 2022

Doet u als medewerker van een onderwijsinstelling een verzuimmelding?

Vermeld dan de juiste contactpersoon van de leerling of student in plaats van een algemeen contactadres. Denk aan de leerlingbegeleider of mentor van de betreffende leerling. Door direct bij de juiste persoon binnen de onderwijsinstelling terecht te komen, kunnen zij sneller actie ondernemen in het belang van de leerling of student. Klik hier voor meer informatie.

En vergeet niet om verzuimmeldingen te voorzien van een einddatum. Doet u dit niet, dan kan de leerplichtambtenaar de melding niet afsluiten. Scholen zijn wettelijk verplicht om dit te doen. Geef een einddatum door in de volgende situaties:

  • Als een leerling of student weer naar school gaat.
  • Als een leerling of student wordt uitgeschreven.

Als de leerling of student blijft verzuimen, geeft u geen einddatum door. Klik hier voor meer informatie.