Naamswijziging | RMC → Doorstroompunt

13 juni 2023

De naam RMC blijkt voor onduidelijkheid te zorgen bij zowel jongeren als bij partners in het sociaal domein. Om die reden is landelijk besloten om in het vervolg van Doorstroompunt (RMC) en Doorstroomcoaches (RMC-consulenten) te spreken. De nieuwe naam is bedacht door jongeren zelf. Het Doorstroompunt is de plek voor jongeren die ‘even vastzitten’ of wat anders willen. De doorstroomcoaches lopen een stukje mee met de jongere zodat deze kan ontdekken wat hij of zij graag wil en eventuele problemen kan helpen aanpakken.

De nieuwe naam is inmiddels gehonoreerd door het ministerie van OCW. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen wij in al onze communicatie spreken van Doorstroompunt, met hierachter tussen haakjes (RMC). Vanaf 1 januari 2024 verdwijnt de verwijzing naar RMC en wordt alleen nog de naam Doorstroompunt gebruikt. Onze Doorstroomcoaches, de nieuwe naam voor onze RMC-consulenten, zullen zich op dezelfde manier blijven inzetten voor jongeren uit onze regio en ze helpen ‘doorstromen’ naar een passende baan of opleiding.

“Kort en krachtig, in één keer duidelijk waarvoor het staat, Nederlands, toegankelijk, geeft aan dat het één centraal punt is waar ze terecht kunnen, stap voor stap.”
Jongere over de nieuwe naam Doorstroompunt