Interview met Erwin Nijhuis van MaxX in Neede

6 november 2018

“Ik zie ze groeien, en daarmee groeien ook hun kansen op werk”

Dat de organisatie van de LerenWerkt bijeenkomst op 3 oktober j.l. zo vlekkeloos verliep, is vooral te danken aan de jonge gastheren en -vrouwen van praktijkschool MaxX in Neede. Negen horecaleerlingen verzorgden deze dag, van de ontvangst op de parkeerplaats, de garderobe en het uitdelen van de badges tot en met de koffie- en theevoorziening en de lunch. Dat alles gebeurde onder de bezielende leiding van Erwin Nijhuis. Met veel enthousiasme begeleidt hij leerlingen van MaxX, maar ook deelnemers van een leerwerktraject dat de SDOA in samenwerking met de school uitvoert. “Of het nu gaat om deze leerlingen of om de Syriërs die meedoen aan het leerwerktraject, het is ontzettend mooi om met deze doelgroep te werken en hen te zien groeien, want daarmee groeien ook hun kansen om straks uit te stromen naar regulier werk.”

Samenwerking school en SDOA

Erwin Nijhuis heeft een veelzijdige baan bij praktijkschool MaxX: twee dagen per week is hij praktijkinstructeur van de horecaleerlingen en de andere drie dagen zorgt hij als hoofd facilitaire dienst voor het gebouwenbeheer. Dat laatste doet hij niet alleen. Hij zet daarbij vijf mensen in die hij op dit moment begeleidt in het kader van het leerwerktraject dat de school samen met de SDOA uitvoert. Deze mensen, die allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, werken met begeleiding van Erwin, gedurende 18 maanden op de school. Doel is dat ze uitstromen naar een reguliere baan.

Mooi proces

“Ik ga met deze mensen aan de slag om te kijken waar ze goed in zijn, en om die talenten verder te ontwikkelen”, vertelt Erwin. “Ze draaien allemaal mee in de reguliere facilitaire processen op school, zoals onderhoud, ramen wassen, schoonmaak, wagenparkbeheer, enzovoort. We hebben hier op school dan ook geen conciërge en geen schoonmaakdienst, want al dat werk wordt door deze mensen uitgevoerd. Doordat ze allerlei verschillende werkzaamheden doen, ontdekken ze wat hen goed ligt en waar ze goed in zijn. Dat is een heel mooi proces. Ze beginnen helemaal onderaan en je ziet ze groeien. Daar krijg je zelf ook heel veel energie van.”

Het mooie van een praktijkschool is dat er niet alleen werk, maar ook opleidingsfaciliteiten beschikbaar zijn, vindt Erwin. “Er is bijvoorbeeld iemand uit het leerwerktraject die graag lasser wil worden en die in de lasafdeling lessen volgt. Maar ze kunnen ook gebruikmaken van andere faciliteiten van de school. Zo heeft vorig jaar bijvoorbeeld een medewerker uit het leerwerktraject logopedie gevolgd. Er zijn dus heel veel mogelijkheden om deze mensen in die 18 maanden zoveel mogelijk bagage mee te geven, zodat ze doorstromen naar een reguliere baan. En dat is al meerdere keren gelukt. Er zijn bijvoorbeeld twee klanten die van hieruit als conciërge en als schoonmaker op een basisschool aan de slag zijn gegaan.”

Enthousiasme

Juist de combinatie van werk en onderwijsfaciliteiten maakt de praktijkschool tot een uitstekende leerwerkplek, vindt Erwin. Hij pleit er dan ook voor dat meer praktijkscholen in de regio zo’n samenwerking met de SDOA aangaan. Wat daarvoor nodig is? “Het succes van deze aanpak staat of valt met het draagvlak binnen de organisatie en met de begeleiding. Je moet als begeleider enthousiast zijn en je moet dat enthousiasme kunnen overbrengen op de mensen. Dat is heel belangrijk.”