Even voorstellen | Elise Smits, Jongerenconsulent LerenWerkt

13 juni 2022

Mijn naam is Elise Smits. Sinds 16 mei ben ik werkzaam als jongerenconsulent bij LerenWerkt. Als jongerenconsulent werk ik samen met de RMC-consulenten om de doelgroep voortijdig schoolverlaters duurzaam uit te laten stromen naar een (leerwerk)baan. Ook zal ik, als dat nodig is, extra ondersteuning bieden aan jongeren die uitgestroomd zijn naar werk om hen te helpen om hun baan te behouden.

Op diverse vlakken van het sociaal domein heb ik werkervaring. Van werken in een Justitiële Jeugdinrichting, naar trajectbegeleiding en de laatste jaren als contractmanager voor de WMO en Jeugdhulp. Ik kijk er naar uit om weer een ander vlak van het sociaal domein te leren kennen. Ik hoop dat ik in deze functie voor jongeren wat drempels weg kan halen, een opstapje kan bieden en zo bij kan dragen aan kansen voor de jongeren.