DUO | Juiste registratie in- en uitschrijvingen

13 juni 2023

In de zomermaanden wisselen veel leerlingen van school. Het gaat dan met name over achtstegroepers die volgend jaar starten op het vo en eindexamenleerlingen van vo/vso die volgend jaar starten met een vervolgopleiding. Bij LerenWerkt krijgen we van iedere jongere die geen actieve schoolinschrijving heeft een melding. Het is daarom belangrijk dat scholen uitschrijvingen én inschrijvingen juist en op tijd verwerken. Op deze manier heeft LerenWerkt sneller de jongeren die echt niet naar school gaan in beeld en kunnen we hen sneller bereiken en begeleiden.

Op de site van DUO staan handleidingen voor leerlingenregistratie. Daarnaast vragen we de mbo’s nadrukkelijk om studenten die zijn aangenomen ook daadwerkelijk in te schrijven en bij no-show in september een verzuimmelding te doen via het duo-verzuimloket.

Naar website DUO