De ervaringen van een consulent | Maaike Eijkelkamp

11 februari 2020

Maaike Eijkelkamp is RMC consulent voor de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek een Aalten. Ze vertelt hieronder kort over haar ervaringen met de Monitor Jongeren in een Kwetsbare positie en de samenwerking met de gemeenten (casusoverleg).

We werken nu enige tijd met de Monitor Jongeren in een Kwetsbare positie, wat vind je daarvan?

Alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar, woonachtig in onze regio, zonder startkwalificatie en schoolinschrijving, en zonder (ogenschijnlijk) inkomen komen in beeld. We onderzoeken wat we weten over deze jongeren; daar hebben we de gemeenten, sociale teams en sociale diensten voor nodig (dit is in elke gemeente anders geregeld). Zo kan blijken dat een jongere in het buitenland werkt, een dagbestedingsindicatie heeft, zzp’er is of in een instelling woont. Als uit het casusoverleg blijkt dat we niet verder komen en niet weten of de jongere ergens in beeld is, gaan we de jongere bezoeken. Waarom benaderen we de jongeren niet eerst? Dit heeft er mee te maken dat deze jongeren vaak al met verschillende instanties te maken hebben en onze benadering daar weer bij komt. Veel jongeren zitten daar niet op te wachten.

RMC heeft de wettelijke taak om jongeren in een kwetsbare positie te monitoren. Daarbij mogen we – rekening houdend met de AVG – ketenpartners betrekken. Als jongeren niet bekend zijn bij onze ketenpartners, spreken we onderling af wie er actie gaat ondernemen om de betreffende jongere te benaderen. Het is prettig samenwerken in de drie verschillende gemeenten. Iedereen is gemotiveerd om jongeren in beeld te brengen en in actie te komen om deze jongeren te benaderen. Samenwerking is van essentieel belang, soms is er vanuit de WMO of het sociaal team actie nodig, soms vanuit de sociale dienst. Het gaat er om dat we ons met elkaar verantwoordelijk voelen en ook samen de verantwoordelijkheid nemen!

Daarmee hopen we dat alle jongeren in de Achterhoek een zinvolle daginvulling krijgen (en houden)!