Blog | Jongeren helpen bij succesvolle overstap van vo naar mbo

13 juni 2023

De zon straalt en de vakantie lonkt! Een tijd van ontspanning, plezier en misschien wel een welverdiende break na een intensief schooljaar en eindexamens. Maar we moeten niet vergeten dat de schoolvrije-zomer ook een kwetsbare periode kan zijn voor jongeren. Daarom wil ik graag stilstaan bij het belang van een goede vervolgopleiding en de ondersteuning die beschikbaar is voor scholieren in de regio Achterhoek in de overstap van voortgezet onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Een vervolgopleiding biedt niet alleen kennis en vaardigheden, maar het stelt jongeren ook in staat om een startkwalificatie te behalen. Dit opent deuren naar een wereld vol kansen op de arbeidsmarkt. Dus laten we de verleiding van de zomerzon om te pauzeren van dromen en ambities weerstaan en ons blijven richten op het behalen van die startkwalificatie, zodat we jongeren de beste kansen bieden op de arbeidsmarkt.

We moeten ons bewust zijn van de studiekeuzestress en persoonlijke problemen waar sommige jongeren mee worstelen. We willen voorkomen dat jongeren uitvallen en hun kansen mislopen. Daarom staan de leerplichtambtenaren en doorstroomcoaches van LerenWerkt klaar om hen te begeleiden. Zij zijn er om te luisteren, advies te geven en te ondersteunen, zodat elke jongere succesvol de overstap kan maken naar het mbo.

Een goede opleiding legt de basis voor een succesvolle carrière op de lange termijn. Het mbo biedt jongeren geweldige mogelijkheden om hun passie te ontdekken en te ontwikkelen. Dus laten we samen de uitdaging aangaan en jongeren tijdens deze belangrijke periode van overstap naar het mbo aanmoedigen om hun ambities na te streven en hen wijzen op de beschikbare begeleiding. Op die manier geven we hen de best mogelijke start op de arbeidsmarkt.

Jet Philipsen, Doorstroom-coördinator