Actueel | Begin nieuwe schooljaar in tijden van corona

5 oktober 2020

Het nieuwe schooljaar is alweer een tijdje onderweg. Er wordt zo veel mogelijk fysiek onderwijs gegeven, op school. Dit is soms een uitdaging en vraagt veel van zowel leraren, leerlingen, ouders en partners in het veld. Niet alleen als het gaat om aanpasingsvermogen en flexibiliteit, maar inmiddels ook van het doorzettingsvermogen. In onze RMC regio hebben we te maken met zowel basis- als voortgezet onderwijs, maar ook met middelbaar beroepsonderwijs. De regels en omstandigheden op deze drie onderwijsvormen zijn door de ontwikkelingen van het corona-virus verschillend en continu aan verandering onderhevig.

Basisonderwijs

Zo is het basisonderwijs dit schooljaar weer volledig begonnen. In de eerste weken lag het aantal afwezige leerlingen behoorlijk hoog, vanwege de maatregel om bij corona gerelateerde klachten thuis te blijven. Na 18 september kwam hierin verandering: basisschoolleerlingen mogen vanaf dat moment met verkoudheidsklachten tóch naar school. Toch zijn er nog steeds situaties waarin ook basisschoolleerlingen niet naar school gaan, bijvoorbeeld omdat een gezinslid tot de risicogroep behoort. Voor deze leerlingen wordt er – op uitzondering – online les gegeven. Het is daarbij heel belangrijk dat leraren, schoolleiders en ouders met elkaar in gesprek blijven en dat op een verstandige manier afwegingen worden gemaakt.

Voortgezet (speciaal) onderwijs

Het voortgezet (speciaal) onderwijs heeft ook de deuren weer geopend voor alle leerlingen. Met ingang van 5 oktober geldt daarbij het dringende advies om mondkapjes te dragen in situaties waarin de anderhalve meter niet gewaarborgd kan worden. Ook zijn er aanpassingen gedaan in gebouwen en lesroosters. Op sommige scholen wordt er afgewisseld met fysiek en online onderwijs. Hierbij geldt de verplichting aan deelname aan de (online) lessen. Indien een leerling niet aanwezig is in de (online) les zonder geldige reden, dan zal het als ongeoorloofd verzuim geregistreerd worden. Voor scholen is het een enorme uitdaging om de verzuimregistratie goed bij te houden, waarbij de grens tussen corona-gerelateerd verzuim en ongeoorloofd verzuim niet altijd duidelijk is.

Middelbaar beroepsonderwijs

In het mbo wordt het onderwijs ook steeds meer opgepakt, weliswaar met de inachtneming van verschillende (aangescherpte) regels. Zo vindt er voor een deel online onderwijs plaats en gaan studenten gespreid over de week, dag en het uur naar de onderwijsinstelling. Onderwijs in praktijksituaties, toetsing en begeleiding van kwetsbare studenten vindt zo veel mogelijk plaats op de onderwijsinstelling. Op het mbo gelden daarbij altijd de regels om 1,5 meter afstand te houden, looproutes te volgen en de maximum aantal mensen in ruimtes niet te overschrijden. Het dragen van een mondkapje is tot op heden een dringend advies. Daarnaast wordt de afwezigheid van studenten weer geregistreerd en wordt het ongeoorloofd verzuim (16 uur in 4 weken) weer bij DUO gemeld.

Meer informatie

Zoals aangegeven zijn de regels op de verschillende onderwijsinstellingen continu aan verandering onderhevig. Het blijft maatwerk, voor (kwetsbare) leerlingen, leraren en ouders. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Rijksoverheid. Bezoek voor alle vragen en informatiebehoeften die leraren, schoolleiders, bestuurders en ouders hebben over onderwijs in tijden van corona de website www.lesopafstand.nl.