Afscheid Anke Willemsen | De eerste RMC-trajectbegeleider in de regio

25 mei 2021

Na een kleine vijftien jaar neemt RMC-trajectbegeleider Anke Willemsen in juli afscheid van LerenWerkt. Nu zij 65 jaar is, vindt ze het tijd om het stokje door te geven aan de volgende generatie medewerkers. Ze doet dat met alle vertrouwen, niet alleen omdat ze weet dat de jongere collega’s zeer competent zijn, maar ook omdat ze heeft gezien hoe LerenWerkt zich heeft ontwikkeld tot een professionele organisatie. “Vooral de laatste jaren is er een enorme professionaliseringsslag gemaakt. Dat is fantastisch, want dat komt de begeleiding van jongeren alleen maar ten goede.”

Download interview

Dat kwetsbare jongeren Anke na aan het hart liggen, blijkt uit haar carrière, die in 1977 begon in het vormingswerk. “Daar groeide mijn persoonlijke drive om me in te zetten voor kwetsbare jongeren”, vertelt ze. “Ik heb daar geleerd om aan te sluiten bij hun belevingswereld, om goed te luisteren, ook tussen de regels door, te kijken naar de lichaamstaal, ervoor zorgen dat jongeren zich gezien en gehoord voelen, en vooral: zeggen wat je gaat doen en doen wat je zegt. Wat mij altijd heeft gestimuleerd is dat jongeren die zijn vastgelopen, dan vaak weer gaan groeien en hun leven weer op de rails krijgen. Dat zijn mooie ervaringen!”

Topsport
Gedurende haar hele carrière is Anke zich blijven richten op jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Ze werkte in verschillende ‘voorlopers’ van het mbo en kwam vervolgens terecht op het Graafschap College. Ook daar hield ze zich met name bezig met jongeren die uit (dreigen te) vallen. “Ik heb op het Graafschap College veel verschillende taken gehad en heb daar jarenlang met veel plezier gewerkt. Al is werken in het onderwijs echt topsport; er komt heel veel bij kijken. Dat was toen zo en dat is nog steeds het geval. Dat wordt vaak onderschat.”

Pionier
In 2007 werd Anke gevraagd om te solliciteren bij wat toen ‘Jouw Unit’ heette; het was het prille begin van het RMC. Ze werd gedetacheerd vanuit het Graafschap College en ging pionieren: Anke was namelijk de eerste RMC-trajectbegeleider in de regio Achterhoek. “Er waren in die tijd ontzettend veel voortijdig schoolverlaters”, vertelt Anke. “Het RMC – Jouw Unit – moest dat aantal terugdringen, onder andere door middel van trajectbegeleiding. Omdat dat allemaal nieuw was, heb ik toen op de bestuursacademie een cursus trajectbegeleiding gevolgd. Het was ook de bedoeling om daarbij verbinding te zoeken en samen te werken met andere relevante partijen, zoals het Arbeidsbureau, Werk en Inkomen en het onderwijs. Dat ik het Graafschap College goed kende hielp enorm; ik nam een heel netwerk mee.”

Anke is trots op wat het RMC de afgelopen jaren heeft bereikt: in 2019 – 2020 liggen de vsv-cijfers van RMC Achterhoek ver onder het landelijk gemiddelde en staat de regio landelijk op de tweede plaats.

Netwerker
Het netwerken zit Anke in het bloed, zo is gebleken. Als trajectbegeleider investeerde ze veel in de samenwerking met organisaties die kunnen helpen om jongeren weer op de rails te krijgen. Anke: “Die samenwerking is ontzettend belangrijk, want je hebt elkaar nodig. Maar ook vind ik netwerken heel erg leuk. Zo werkte ik intensief samen met het Graafschap College, was ik vaak te vinden bij Laborijn, de gemeente Bronckhorst en op het Loopbaanplein, en werkte ik veel samen met buurtcoaches, wijkteams en hulpverleners. Elkaar aanvullen, ondersteunen, adviseren en samen oplossingen zoeken. Dat is niet alleen nodig om jongeren goed te begeleiden, maar ook om je eigen blik te verruimen. Het is fantastisch wat samenwerking kan opleveren. Daar kreeg ik altijd veel energie van.”

Waar Anke ook met veel plezier op terugkijkt is haar inzet in het project Graafschap helpt scoren. “Het RMC bekostigde dat mooie project in die tijd gedeeltelijk,” vertelt ze, “en het was mijn taak om de intakes te doen. Dat heb ik met veel plezier gedaan. Ik vond het leuk om samen met de jongere te onderzoeken of het project iets voor hem of haar was.”

Caravan aan zee
Anke kijkt met voldoening terug op een loopbaan, waarin ze veel verschillende dingen heeft gedaan. Die voldoening maakt dat ze nu echt uitkijkt naar de volgende levensfase, waarin ze hele andere dingen gaat doen: naar haar caravan aan zee, reizen door Schotland en Zuid-Europa, meer met haar kleinkinderen optrekken, lekker koken, tuinieren, wandelen… “Wat ik wel echt ga missen, dat zijn mijn collega’s”, zegt Anke. “Dus daar ga ik vast en zeker nog af en toe eens mee afspreken!”