Actueel | Interdepartementaal beleidsonderzoek

12 november 2019

Op 4 oktober jl. verscheen het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt (IBO JmAA). Het rapport geeft een goed beeld van de knelpunten en van de beleidsrichtingen die mogelijk uitkomst kunnen bieden. Uit de kabinetsreactie op het rapport blijkt dat de overheid de uitkomsten onderschrijft, maar de te nemen maatregelen naar een volgende kabinetsperiode doorschuift.

Download rapport & kabinetsreactie

Reactie LerenWerkt

Wij kunnen ons vinden in de reactie hierop van onder meer de VNG, Ingrado en de MBO-raad. Het ‘Actieplan Achterhoekse jongeren’ omvat acties die in het IBO genoemd worden en in de regio herkennen we de knelpunten in wet- en regelgeving die benoemd worden. Samen met de partners van het Actieplan zetten we ons in om deze knelpunten aan te pakken.

Nieuw regionaal vsv-programma

Van het kabinet is er een toezegging van middelen voor een nieuw regionaal vsv-programma voor de periode september 2020 – september 2024. Dit is een voortzetting van middelen die ook voor het regionale programma vsv 2.0 (2017-2020) beschikbaar waren. We zien in het IBO JmAA en het Actieplan Achterhoekse jongeren voldoende handvatten om samen met onze partners in de regio tot een nieuw programma te komen.

De focus vanuit RMC voor jongeren zal het behalen van een startkwalificatie blijven. Dit is echter niet voor alle jongeren (direct) haalbaar. In ons nieuwe, nog op te stellen vsv-programma zullen we ons dan ook niet beperken tot de vsv-doelgroep, maar dit breder trekken om álle jongeren in de regio perspectief op een startkwalificatie, werk of dagbesteding te bieden.