Trots op terugdringen voortijdig schoolverlaters

22 februari 2017 - LerenWerkt (RMC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van 9 gemeenten)  is trots op de resultaten aanpak voortijdig schoolverlaten.  Minister Bussemaker (OC&W) heeft deze cijfers bekend gemaakt. De regio doet het op dit gebied erg goed en wordt vandaag in het zonnetje gezet met haar derde plek! Om 12.00 uur is hiervoor een feestelijk moment op het Graafschap College in Doetinchem.

LerenWerkt op 3e plek

Het percentage voortijdig schoolverlaters is in onze regio na jaren van terugdringen, nu nog verder gedaald naar 1,2 %. Het afgelopen jaar waren er 315 vroegtijdig schoolverlaters onder 27.198 leerlingen (vorig jaar waren dat er 331 onder 27.041 leerlingen). Hiermee staat de regio landelijk gezien op de 3e plek.

Bestrijding schoolverzuim en schooluitval

Alle leerlingen een diploma. Dat is de inzet van LerenWerkt in de regio Achterhoek. RMC Achterhoek en de afdelingen leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval. Dit om er voor te zorgen dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie: een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Meer informatie

LerenWerkt is trots op het resultaat en dankt alle medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van het Ministerie van OCW over de cijfers.