Vsv-cijfers 2020-2021 | RMC Achterhoek landelijk weer op 2e plek!

14 juni 2022

Half maart 2022 zijn de vsv-cijfers over 2020-2021 bekend gemaakt. Het vsv-beleid van RMC Achterhoek is een succes: onze cijfers liggen ver onder de landelijke vsv-percentages. Over schooljaar 2020-2021 telde de regio achterhoek 369 voortijdig schoolverlaters. Op een totaal aantal deelnemers van 25.531 is dit 1,45%. Het landelijke percentage vsv is 1,87%. Van de 40 RMC-regio’s staan we daarmee – net als vorig jaar –  op de tweede plaats!

Het team van LerenWerkt werd door wethouder Hans Dales, voorzitter van de RMC-regio, in het zonnetje gezet voor het behalen van een mooi resultaat.

 

Het aantal jongeren dat voortijdig het onderwijs heeft verlaten zonder een startkwalificatie is in onze regio helaas gestegen. Corona heeft voor jongeren, het onderwijs, maar ook voor de aanpak van het RMC voor veel uitdagingen gezorgd. Dit is terug te zien in de vsv-cijfers die minister Dijkgraaf (OCW) op 14 maart jl. naar de Tweede Kamer stuurde. Klik hier voor de Kamerbrief.

Gevolgen van corona

De verhoogde vsv-cijfers worden in deze kamerbrief aan een aantal factoren toegeschreven die allemaal samenhangen met de corona-crisis. Doordat examens als gevolg van corona niet doorgingen, is mogelijk een groep jongeren doorgestroomd naar het mbo die daar nog niet aan toe was. Daarnaast hebben mogelijk een groter aantal jongeren dan normaal geen goede studiekeuze gemaakt doordat er alleen online-voorlichting is geweest over mbo-opleidingen. Ook heeft een toename van mentale problemen mogelijk bijgedragen tot een verhoogde uitval. Tot slot wordt de aantrekkende arbeidsmarkt als mogelijke verklaring gezien voor de toename van het aantal vsv’ers.

Met gebundelde krachten

Uiteraard blijft LerenWerkt zich inspannen voor de Achterhoekse jongeren en blijven we de samenwerking met de scholen en (keten)partners versterken. Het belangrijkste is en blijft dat iedere Achterhoekse jongere op de juiste plaats terecht komt.