Vsv-cijfers 2019-2020 | RMC Achterhoek op plek 2!

22 maart 2021

Begin maart zijn de voorlopige vsv-cijfers 2019-2020 bekend gemaakt. We mogen trots zijn in de regio Achterhoek: onze cijfers liggen ver onder de landelijke vsv-percentages. Van de 40 RMC-regio’s staan we daarmee op de tweede plaats, één plekje hoger dan vorig jaar. Een heel mooi succes dat door de gezamenlijke inspanningen met alle partners in de regio is bereikt.

 De landelijke vsv-cijfers laten een daling zien. Ten opzichte van 2018-2019 zijn er in schooljaar 2019-2020 ruim 4.000 nieuwe vsv’ers minder bijgekomen. Het percentage nieuwe vsv’ers daalt daarmee van 2,01% naar 1,72%. Ook in de Achterhoek zien we deze daling terug: van 411 (1,55%) nieuwe vsv’ers in 2018-2019, naar 312 (1,19%) in 2019-2020.

Hoewel het lagere aantal vsv’ers ook samenhangt met de aangepaste vsv-definitie en de covid-ontwikkelingen, neemt dit niet weg dat we het als regio Achterhoek ontzettend goed doen. Uiteraard blijven we ons inspannen voor onze jongeren en blijven we de samenwerking met de scholen en (keten)partners versterken. Want het belangrijkste is en blijft dat iedere jongere op de juiste plaats terecht komt.