Visuals | Alles over de aanpak VSV

8 september 2022

Gemeenten en regio’s hebben de sleutel in handen om een lokale, domein overstijgende inzet op jongeren in een kwetsbare positie te realiseren. Omdat partijen binnen de gemeente en regio overstijgend moeten kunnen werken zijn vooral visie en ambitie van essentieel belang in een gezamenlijke aanpak. Hoe kunnen jongeren eerder de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben? Hoe kunnen jongeren structureel ondersteund worden bij de overstap naar de arbeidsmarkt? Hoe kunnen uitvoerders voldoende worden toegerust met betrekking tot beschikbaarheid van gegevens om de regierol te kunnen uitvoeren?

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (rmc) heeft een belangrijke rol in het sociaal domein. Het rmc is immers belast met de wettelijke uitvoering van de aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) en de monitoring van jongeren in een kwetsbare positie. Ingrado heeft visuals ontwikkeld die in één oogopslag ‘alles over de aanpak vsv’ duidelijk maken. Rmc-teams kunnen hiermee snel laten zien wat de aanpak voortijdig schoolverlaten inhoudt en met welke wetten, geldstromen en netwerkpartners rmc te maken heeft. En hoe belangrijk rmc daardoor is in het sociaal domein!

Bekijk visuals

Vanaf september 2022 zijn ook flyers van de visuals beschikbaar. Mail naar info@ingrado.nl om deze aan te vragen.

Bron: website Ingrado