Update | Verzuimprotocol Achterhoek

19 maart 2020

Al jaren hebben we gezamenlijke afspraken rondom het melden van verzuim door het onderwijs en de rol van leerplicht en RMC. Deze zijn vastgelegd in het Regionale verzuimprotocol Achterhoek. Het verzuimprotocol was inhoudelijk aan een update toe en is ook qua uiterlijk in een nieuw jasje gestoken.

Wijzigingen

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Van SAS naar MAS. Oftewel na de strafrechtelijke aanpak schoolverzuim werkt leerplicht nu met de methodische aanpak schoolverzuim.
  • De rol van leerplicht bij ziekteverzuim. Ziekteverzuim is geoorloofd verzuim wat vanuit de AVG-wetgeving niet door leerplicht vastgelegd mag worden. In het verzuimprotocol wordt beschreven wat de rol van school en de GGD is bij twijfels over het ziekteverzuim.

Downloads & hard copy

Klik hier voor de digitale versie van het nieuwe verzuimprotocol. Ook hebben we een handzame verzuimkaart gemaakt waarop alle afspraken voor het onderwijs beknopt staan weergegeven (zie Verzuimkaart po/vo en Verzuimkaart mbo). De komende tijd verspreiden we het verzuimprotocol en de verzuimkaarten in hardcopy onder de onderwijsinstellingen in de regio Achterhoek. Onze leerplichtambtenaren en RMC-consulenten gaan hierover graag met u in gesprek!