Uit de praktijk | Primair onderwijs in Doetinchem

4 maart 2021

Ook in het primair onderwijs gebeurt er van alles. Onze leerplichtambtenaren Dorien en Judith voor de gemeente Doetinchem hebben – ook in coronatijd – regelmatig contact met de basisscholen. Het gaat dan in mindere mate om verzuimmeldingen, maar meer om adviesvragen. Bijvoorbeeld als er zorgen zijn rondom een leerling.

Hierbij werken zij nauw samen met de lokale jeugd- en gezinswerkers die actief zijn binnen alle basisscholen in Doetinchem. Op de basisscholen zijn de lijnen tussen school, ouders, jeugd- en gezinswerkers en leerplicht vaak kort, zodat er snel geschakeld kan worden wanneer dat noodzakelijk is.