Terugblik | Leerplichtmiddag 30 januari 2020

30 januari 2020

We kijken terug op een geslaagde middag waarin veel belangstelling was vanuit de verschillende disciplines, waaronder de vo en mbo scholen, gemeenten, sociale teams, samenwerkingsverbanden, GGD, Raad voor de Kinderbescherming, Halt, Ingrado en andere belanghebbenden.

Samenwerking en korte lijnen

Voor de pauze nam Lia de Beer ons mee in de wereld van de MAS (Methodische Aanpak Schoolverzuim) en de routes die de leerplichtambtenaren kunnen nemen wanneer er sprake is van schoolverzuim. Daarbij is het belangrijk om nauwe samenwerking en korte lijnen te hebben met scholen en de vrijwillige hulpverlening, zoals sociale (wijk)teams. Ook ging Lia in haar presentatie in op de AVG en over de mogelijkheden van het delen van informatie. Tevens is gesproken over de samenwerkingsafspraken die er in de regio Achterhoek al zijn en over het vernieuwde Regionale verzuimprotocol, dat in de loop van dit schooljaar onder de scholen wordt verspreid.

Tips en tops

Tijdens de netwerkpauze hadden alle aanwezigen de tijd om met collega’s en samenwerkingspartners uit de regio bij te praten. De opdracht die zijdelings werd meegegeven door Lia de Beer was om te bedenken wat er goed gaat als het gaat om samenwerking binnen de keten (‘Tops’) en wat er beter kan (‘Tips’). Deze Tips en Tops konden worden genoteerd op post-its en zijn inmiddels per mail teruggekoppeld aan de aanwezigen. Vervolgens gebruiken we deze als input om de samenwerking in de regio te bevorderen.

Ouders als sterkste schakel

Na de pauze was het woord aan Mark Weghorst, changemaker en verbonden aan het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Hij heeft de aanwezigen met zijn presentatie, die vooral uit foto’s en tekeningen bestond, laten nadenken over stellingen zoals: ‘ouders hebben altijd gelijk’, ‘ouders als sterkste schakel’ en ‘blijven bewegen of stilstaan’. Marks presentatie is als volgt samen te vatten: We moeten niet kijken of we een kind kunnen helpen, maar hoe we een kind kunnen helpen.