Terugblik | Inspiratieconferentie over nieuw vsv-programma

3 december 2019

“Een toekomstdroom voor elke jongeren” Dat was de titel van de inspiratieconferentie georganiseerd door Ingrado en het ministerie van OCW op 3 december 2019. Vanuit de RMC-regio Achterhoek waren we aanwezig met beleidsmedewerkers onderwijs en met twee coördinatoren van Profijt namens het onderwijs in de regio.

De bijeenkomst vormde een symbolisch startschot voor de planvorming van nieuwe regionale vsv-programma’s. Het huidige 4-jarige vsv-programma zit in de eindfase en het is tijd om te werken aan een nieuw programma. Samen met collega’s uit de rest van het land hebben we in actieve werkvormen uitgewisseld wat werkt en zijn er mooie voorbeelden gedeeld.

Op de website van Ingrado staat een uitgebreide impressie van de dag en worden best practices gedeeld.