Terugblik bijeenkomst Versterken samenwerking PRO/VSO/UWV/Gemeenten

10 oktober 2018

Op woensdag 3 oktober organiseerden het Praktijkonderwijs, het VSO, het UWV en gemeenten uit de regio samen met LerenWerkt (RMC + Leerplicht) een ochtend die in het teken stond van het versterken van de onderlinge samenwerking. De inzet van die samenwerking is om de overgang van jongeren afkomstig uit het PRO/VSO en Entreeonderwijs naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen. Tijdens de bijeenkomst spraken we met elkaar over de (on)mogelijkheden en vooral over wat nodig is voor deze groep jongeren.

Opening Carry Roozemond

Carry Roozemond, directeur bestuurder van Ingrado (branchevereniging van leerplicht en RMC) trapte de ochtend af met een korte introductie. Zij pleitte er voor dat de verschillende partijen meer samen optrekken. Nodig bijvoorbeeld eens een gemeenteambtenaar uit bij een (toekomst)gesprek met een 15-jarige. Ook is het van belang om de ruimte binnen de wetgeving op te zoeken. Er staat nergens geschreven dat een school een gebouw is dat uit vier muren bestaan. Wees creatief, bekijk welke doelen je met een leerling wilt bereiken en zoek vervolgens samen naar een manier om dit voor elkaar te krijgen. Maar misschien wel het belangrijkste, bij alles wat we doen moet de hoofdvraag aan de leerling leidend zijn: wat heb jij nodig om gelukkig te worden?

Pitches

Na de lezing volgden enkele presentaties over wat er speelt in de regio en diverse pitches van bedrijven en organisaties over hoe zij kunnen ondersteunen.

 • Janneke Burgers – Adviseur Inclusie MEE Samen en toekomstcoach: Maakt toekomstplan samen met de jongere. Opschalen en afschalen hoort hier bij. Hoe is het eigen netwerk belemmerend of helpend?
 • Frans van Beugen – Click Re-integratie: Re-integreren is een drie-eenheid. Wonen, welzijn, werken met daarop diverse soorten van begeleiding.
 • Joachim Geerdink – Lijstenmakerij Martin: Corebusiness is lijsten maken. Samenwerking met MaxX en Korte Dreef. Seriematig werk; kantine, schoonmaak, inpakken, lijsten maken. Alles via de weg van ontdekken, trainen, lekker op de plek zitten en doorstromen.
 • Tommy Roosendaal – Workmate company: Verschillende werkplaatsen (metaal/hout) waarin jongeren een plek wordt geboden om zich te ontwikkelen. Vaak jongeren die zijn vastgelopen en uitgevallen in onderwijs. Er worden opdrachten van commerciële bedrijven aangenomen. Waar nodig krijgt de jongere een kortdurende cursus als VCA, heftruck of lassen, maar ook langdurige opleidingen via Graafschap college, niveau 1 komen voor.
 • Marleen Reimink – HV Reïntegratie: HV miste aansluiting vanuit het speciaal onderwijs naar arbeid. Integrale aanpak, alles onder één dak. Arbeidstrainingscentrum is aanwezig. Scholing is maatwerk, bijvoorbeeld VCA en heftruck. Ze hebben een buitenlandtraject opgezet: soort van reset, om van daaruit opnieuw te starten, bijvoorbeeld bij verslaving.
 • Carlijn Klaassen – Abeos: Vroegere AB Oost bedrijfsverzorging. Medewerkers die bij ziekte kunnen invallen (alles-kunners), medewerkers die vast in dienst zijn en de boer ontlasten (kunnen ook studenten zijn die hier naar toe groeien).
 • Sari Booltink – Werkacademie Laborijn: Werken en leren laatste schooljaar, op weg naar werk, Loonwaardemeting, jobcoaching. Wat heb jij nodig op weg naar duurzaam werk?
 • Mark Kamperman en Stijn Steentjes – ATC Borculo: Vanuit de Korte Dreef. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) heeft ook regelmatig LVB-ouders. Begeleiding start al als de jongere opstaat als dat nodig is. Doorstroom naar dagbesteding, beschut werk en arbeid. Zoveel mogelijk certificaten behalen als heftruck, VCA.

 

Evaluatie

De ochtend is door de meer dan 50 bezoekers als overwegend positief ervaren, zo blijkt uit de evaluatie. Een belangrijke aanbeveling is om de scholen en met name de jongeren zelf meer aan het woord te laten. We praten veel over ze, maar moeten eigenlijk geen kans onbenut laten om met ze te praten. Bij een volgende bijeenkomst zullen we hier rekening mee houden en jongeren een actieve rol geven.

 • ”Interessant en motiverend Van het enthousiasme van de dagleiding als van de inzet van de sprekers krijg je extra energie om aan de slag te gaan met de jongere om ze extra kansen te geven. ”
 • ”Zou mooi zijn om het verhaal van de jongere vertelt door de jongeren zelf te laten horen. Welke tips en adviezen heeft de jongere voor ons. Wat kunnen we van ze leren? We praten de hele dag OVER jongeren, zou zo mooi zijn om de groep jongeren waar het om gaat er actief bij te betrekken.”
 • ”Voldoende input, duidelijke monitor en uitleg. Niet geheel duidelijk welke rol elke partij in deze samenwerking vervuld. ”
 • ”Inspirerende ochtend met een dagvoorzitter die ik wel elke week zou willen spreken. ”

Fotogalerij