Uitnodiging | Leerplichtmiddag Samenwerking in de keten

14 november 2019

30 januari 2019 13.00 – 16.30 uur | De Steck, Doetinchem

Schoolverzuim – zowel geoorloofd als ongeoorloofd – is een serieus signaal. Om schoolverzuim eenduidig aan te pakken werken scholen, leerplichtambtenaren, jeugdconsulenten, sociale wijkteams en nog veel meer partijen nauw samen. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we van elkaar weten welke rol we (kunnen) vervullen, wat we van elkaar kunnen verwachten en hoe we gezamenlijk kunnen optrekken in het belang van de jongere.

Het mogen en kunnen delen van informatie en het borgen van deze afspraken, de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) en het vernieuwde Verzuimprotocol zijn belangrijke onderwerpen binnen de aanpak van schoolverzuim.

Graag praten we jullie op donderdag 30 januari bij over deze onderwerpen én gaan we gaan we met jullie in gesprek over zaken die jullie belangrijk vinden in de samenwerking met de verschillende ketenpartners om schoolverzuim tegen te gaan.

Programma

Er komen verschillende gastsprekers aan het woord met inhoudelijke kennis van het vakgebied, we behandelen (actuele) casuïstiek en er is volop ruimte voor kennisdeling en uitwisseling. In het eerste deel neemt Lia de Beer ons mee vanuit haar expertise in de mogelijkheden van het delen van informatie en het borgen van afspraken. Het tweede deel van de middag wordt op interactieve, prikkelende en ontregelende wijze ingevuld door Mark Weghorst, changemaker bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid.

Praktisch informatie

Datum: Donderdag 30 januari 2020. Inloop vanaf 13.00 uur; programma van 13.30 tot 16.30 uur.
Locatie: De Steck, Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem.  Parkeren bij Dh. H. Noodtplaats, Veemarkt of Tjalmastraat (klik hier voor meer informatie).
Doelgroep: Leerplichtambtenaren, scholen, zorgcoördinatoren, jeugdartsen, jeugdconsulenten, beleidsmedewerkers jeugd, sociale (wijk)teams, samenwerkingsverbanden, trajectbegeleiders, ondersteuningsteams enz.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Meld u snel aan, want vol is vol!