Save the date 17 oktober 2019 | Het Event, Actieplan Achterhoekse Jongeren!

8 juli 2019

17 oktober 12.30 – 17.00 uur | Prakticon, Doetinchem

Jaarlijks organiseren wij een regionale bijeenkomst samen met het Praktijkonderwijs, het VSO, het UWV en gemeenten met LerenWerkt (Leerplicht + RMC Achterhoek) in het teken van het versterken van de samenwerking. Dit jaar kiezen we ervoor om aan te sluiten bij het Event dat wordt georganiseerd in het kader van het Actieplan Achterhoekse Jongeren.

In de regio Achterhoek wordt al jaren geïnvesteerd in de toekomst van jongeren, ook als het gaat om de begeleiding naar en tijdens betaald werk. De komende jaren willen we een extra tandje bijzetten om uiteindelijk het volgende uitdagende doel te bereiken: In 2020 gaan alle Achterhoekse jongeren tussen de 16 en 27 jaar naar school, hebben werk of een betekenisvolle daginvulling.

Tijdens Het Event willen we jullie informeren en enthousiasmeren, en wordt er kennis en ervaring uitgewisseld. Want jullie kennis en ervaring hebben we nodig om het actieplan nog beter vorm te laten krijgen! Dus save the date! Een officiële uitnodiging, waarin je je ook kan aanmelden voor Het Event, volgt.