Samenwerking Graafschap College | Preventie en warme overdracht

20 april 2023

Het is belangrijk om jongeren die zich bij een school willen uitschrijven goed in beeld te hebben en houden, om er zo voor te zorgen dat ze de juiste verdere begeleiding en ondersteuning krijgen. Om die reden hebben we met het Graafschap College afspraken gemaakt over het tijdig doorgeven van de contactgegevens van jongeren die van plan zijn om met school te stoppen. Wij plannen dan een warme overdracht met de school en gaan met de jongere in gesprek.