Persoonlijk verhaal leerplichtambtenaar over de casus van A. (16 jaar)

13 november 2018

“Met vereende krachten”

Een persoonlijk verhaal van leerplichtambtenaar Monique Lenting over de casus van A. (16 jaar)

A. is een kwetsbare 16-jarige jongen van gescheiden ouders, die al veel heeft meegemaakt in zijn jonge leven. Vanuit het speciaal basisonderwijs is hij op het Metzo College te Doetinchem geplaatst. Achteraf gezien was dit veel te hoog gegrepen en zou hij beter op zijn plek zijn in het praktijkonderwijs. Ik raakte als leerplichtambtenaar in 2017 betrokken bij A. omdat er sprake was van schooluitval. A. liep vast, vooral met zichzelf. Hij moest continu op zijn tenen lopen en wilde niet meer naar school.

Bovenschoolse time-outvoorziening BOVO

Het Metzo College stuurde hem naar de bovenschoolse time-outvoorziening BOVO, zodat hij na 3 maanden weer zou kunnen terugkeren naar het Metzo College. Het liep echter anders. A. ging vaak niet naar de bovenschoolse voorziening, hij verzuimde veel en had thuis steeds meer aanvaringen met zijn moeder en broertje. Omdat zijn moeder A. niet meer de baas kon, is het sociaal team ingezet. De bovenschoolse voorziening was niet de oplossing voor A.

De Horizon

Daarom heb ik tijdens een disciplinair overleg met het samenwerkingsverband voorgesteld om A. naar de Horizon te laten gaan. Dit is een traject van een schooljaar waarin het onderwijs op een laag pitje staat en vooral wordt gewerkt aan de persoon. Hier wordt grondig uitgezocht wat er speelt en wat de beste school voor A. zou kunnen zijn.

In eerste instantie ging het goed, maar na enige tijd liep A. ook hier vast, hij verzuimde wederom. Als ik een gesprek met hem had gehad, ging het weer even beter, maar A. had meer nodig dan alleen de Horizon, want hij had heel wat uit het verleden te verwerken. Hij heeft mij in vertrouwen verhalen verteld waar ik als volwassen persoon heel veel moeite mee heb. Er werd hulp ingezet vanuit het sociaal team, maar dat wilde het gezin liever niet.

Forza

Uiteindelijk heb ik samen met de medewerker van het sociaal team besloten om Forza in te zetten. Dit is een traject voor schoolverzuimers dat wordt verzorgd door de jeugdreclassering. Het is een verplicht onderdeel van de MAS (methodische afhandeling schoolverzuim). Omdat A. ondanks de inzet van Forza, bleef verzuimen, heb ik besloten om een proces verbaal op te maken. Daarbij gaf A. ook aan het niet alleen te kunnen. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan en bracht een OTS-advies (onder toezichtstelling) uit aan de rechter. Datzelfde advies had ik ook gegeven, omdat er nog een kind met problemen in het gezin was.

Bij Ben Dagbesteding

Er is een voogd aangesteld van de William Schrikker Groep. Uit overleg met het sociaal team en met mij kwam naar voren dat school voor A. even op een laag pitje moet staan en dat er eerst behandeling moet plaatsvinden. Er is gekozen voor dagbesteding bij Bij Ben Dagbesteding, een zorgboerderij in Braamt. Deze Ben Falk heeft bij Pluryn gewerkt en weet precies hoe je met deze jongens moet omgaan. Dit is een gouden zet geweest. Het gaat momenteel zo goed met A., dat ook weer gedacht kan worden aan school. Hij krijgt nu therapie voor zijn trauma’s en dat pakt hij goed op. Samen hebben we besloten dat een BBL opleiding haalbaar moet zijn.

Gemeente Montferland

Na zijn positieve ervaringen bij Ben, wil A. graag hovenier worden. We zijn terecht gekomen bij de BBL-opleiding Hovenier op niveau 1 (A. heeft geen vooropleiding). Voor deze opleiding moet A. een arbeidscontract hebben bij een erkend leerbedrijf voor minimaal 20 uur. Hans Janssens, hoofd afdeling openbare werken van de gemeente Montferland heeft een gesprek gehad met A. en wilde hem graag die kans geven.

Samen met Ben van Bij Ben is toen bekeken wanneer A. er klaar voor is om de overstap naar de leerwerkplek bij gemeente Montferland te maken. Juist omdat het om zo’n kwetsbare jongen gaat moet dit stap voor stap gebeuren. Al snel bleek echter dat de opleiding BBL Hovenier niveau 1 niet in Doetinchem, maar in Almelo wordt gegeven. Na overleg heeft de collega van het leerlingenvervoer besloten om toestemming te vragen aan het College van de gemeente Montferland om af te wijken van de verordening leerlingenvervoer en de hardheidsclausule toe te passen, zodat voor deze jongen vervoer kan worden ingezet. Het college heeft hiermee ingestemd.

Inmiddels is A. gestart met de BBL Hovenier en gaat hij één dag per week naar school. Daarnaast is hij werkzaam op de afdeling Groen van Montferland en is hij in opbouw qua uren. A. is hier heel erg blij mee, eindelijk is het gelukt. Eindelijk is hij trots op zichzelf.

Monique Lenting
Leerplichtambtenaar bij de Gemeente Montferland