Onderzoek | Klantreizen van jongeren in beeld

17 maart 2020

Zoals beschreven in het ‘Actieplan Achterhoekse Jongeren’ willen we dat alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar in de Achterhoek naar school gaan, werken of een andere zinvolle daginvulling hebben. Daarbij is de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs (mbo, pro, vso), RMC, UWV en gemeenten essentieel.

Om dit te bereiken, staat in het Actieplan een aantal thema’s en bijbehorende acties vastgelegd, waaronder het project ‘Klantreizen.’ Deze actie is tevens onderdeel van het regionale vsv programma (2017-2020). Het doel is het in kaart brengen van de ‘klantreizen’ die jongeren afleggen tijdens een bepaalde fase in hun leven of wanneer zij een hulpvraag hebben, zodat in de toekomst jongeren in beeld blijven en niet tussen wal en schip raken.

Interviews met jongeren

De klantreizen worden in kaart gebracht door Contentvisie, een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Doetinchem. Zij houden 36 interviews met jongeren tussen de 16 en 27 jaar, afkomstig uit de negen Achterhoekse gemeenten. Contentvisie vraagt de jongeren te beschrijven hoe zij verschillende momenten in hun leven (‘kantelmomenten’) hebben ervaren. Het gaat bijvoorbeeld om een overstap van de ene naar andere school, de overstap van school naar werk, zorg of naar uitkerende instantie. Welke weg heeft een jongere op deze momenten afgelegd, met welke instanties en met welke obstakels heeft hij/zij te maken gekregen? Was er sprake van een goede, warme overdracht of juist niet?

Van huidige naar gewenste klantreis

De interviews geven inzicht en duidelijkheid over hoe jongeren de klantreis bij een organisatie hebben ervaren. Vervolgens wordt gecheckt of de klantreizen in lijn zijn met de beoogde dienstverlening vanuit de betrokken instanties. Op basis van de uitkomsten worden voorstellen gedaan voor verbeteracties in het brede sociale domein: van gemeenten (WMO, Jeugd, Participatie) tot UWV en onderwijs. De verbeteracties worden weergegeven in een ‘gewenste klantreis’ die er toe moeten leiden dat alle Achterhoekse jongeren in beeld blijven en de ondersteuning krijgen die ze op dat moment nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen.