Onderzoek | Het verband tussen verzuim 18+ en voortijdig schoolverlater 

14 maart 2022

Sanne van der Maeden heeft in opdracht van LerenWerkt en in het kader van haar afstuderen in de periode van september 2021 tot en met januari 2022 gewerkt aan het adviesrapport “Het verband tussen verzuim 18+ en voortijdig schoolverlaters”. Het doel van dit onderzoek is ervoor te zorgen dat er acties komen die kunnen worden ingezet om het melden te bevorderen en de kennis te vergroten om vervolgens het voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Aanleiding

Binnen de gemeente Doetinchem, team LerenWerkt, speelt het probleem dat meerdere verzuimende jongeren vervolgens een voortijdig schoolverlater (afkorting: vsv’er) worden. Hieraan ligt ten grondslag dat het verzuim vaak te laat of niet wordt gemeld en professionals niet altijd goed genoeg op de hoogte zijn van de benodigde kennis. LerenWerkt wilt graag een beeld krijgen van hoe dit komt en hoe zij acties kunnen inzetten om het melden te bevorderen en de kennis onder professionals te vergroten, met als doel dat verzuimmeldingen niet overgaan in schooluitval.

Doel

Het doel van het onderzoek is ervoor te zorgen dat er acties komen die kunnen worden ingezet om het melden te bevorderen en de kennis te vergroten om vervolgens het voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Om een goed beeld te krijgen van het probleem, de symptomen en de context hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden.

Resultaten

Op basis van de onderzoeken die hebben plaatsgevonden wordt het volgende aanbevolen: organiseer tien wekelijks casusgerichte en interactieve sectorenbijeenkomsten met een teamlid en sectoren en sluit aan bij het decanenoverleg door middel van het geven van een presentatie. Dit om de kennis over te dragen die nodig is om het melden te bevorderen. Belangrijk is dat de kennis, samenwerking en korte lijntjes er zijn. Een betere aanpak van het verzuim zorgt (op lange termijn) voor minder vsv’ers.

Wij willen Sanne bedanken voor het waardevolle onderzoek wat zij heeft aangeleverd en wensen haar veel succes in de toekomst!