Onderzoek | Bij wie kan ik terecht?

3 december 2020

In het kader van het ‘Actieplan Achterhoekse Jongeren naar werk, school of zinvolle daginvulling’ heeft onderzoeksbureau Contentvisie – in opdracht van LerenWerkt – in het voorjaar van 2020 de trajecten in beeld gebracht die jongeren in de regio Achterhoek doorlopen als zij hulp nodig hebben. Door meer zicht te krijgen op de manier waarop deze jongeren hun weg vinden en hoe zij de hulp ervaren, hopen we de dienstverlening aan jongeren in de regio te optimaliseren.

Methode

In totaal zijn met 33 jongeren diepte-interviews gehouden. De jongeren zijn tussen de 16 en 27 jaar en woonachtig in één van de acht Achterhoekse gemeenten (of Doesburg). Aan de jongeren is gevraagd hoe zij de zoektocht naar school, werk, andere daginvulling of zorg hebben ervaren, wat er goed ging en welke knelpunten zij in de weg er naartoe zijn tegengekomen. Tevens zijn 7 zorgprofessionals bevraagd. De uitkomsten van de interviews zijn samengebracht, ook zijn er adviezen uit naar voren gekomen over hoe we gezamenlijk de zorg- en dienstverlening aan jongeren kunnen verbeteren.

Bevindingen, aanbevelingen en tips

In onze publicatie ‘Bij wie kan ik terecht?’ lees je meer over het onderzoek en de aanbevelingen. Er staan concrete tips in over hoe wij – gemeenten, scholen, zorginstellingen – samen aan de slag kunnen gaan om de zorg voor jongeren te verbeteren. Alle jongeren een passende plek en op weg naar een toekomst die bij hem of haar past, daar willen wij samen voor gaan!

Download publicatie

Aan de slag!

Heb je ideeën over hoe we samen nóg meer kunnen betekenen voor jongeren die nu thuis zitten? Wil je als organisatie aan de slag gaan met de tips en aanbevelingen? Of heb je vragen over hoe je dit gezamenlijk kunt aanpakken? Neem dan contact op met ZEG Achterhoek, een samenwerking tussen organisaties in de Achterhoek die zich inzetten om deze groep jongeren aan een opleiding, werk of andere betekenisvolle daginvulling te helpen. Wil je een hard-copy exemplaar van de publicatie ontvangen? Laat het weten via info@lerenwerkt.nu.

Sharing is caring

Sharing is caring! Samen gaan we aan de slag zodat we de dienstverlening voor jongeren in de Achterhoek kunnen verbeteren. Dus… delen maar!