Jaarverslag | LerenWerkt 2021-2022

21 december 2022

In het jaarverslag van LerenWerkt ver de werkwijze van LerenWerkt gedurende het schooljaar 2021-2022. We laten u de behaalde resultaten zien en duiden de cijfers over verzuim en voortijdig schoolverlaten. Samenwerking loont en we zijn trots op wat we in de Achterhoek bereikt hebben.

Afgelopen schooljaar was zowel het jaar van coronabeperkingen als van het ‘normale’ naar school gaan. Leerplichtambtenaren en RMC-consulenten werkten aanvankelijk grotendeels vanuit huis, maar in de loop van het schooljaar gelukkig ook weer op locatie.

De verlengde vakanties van de scholen, alle uitval door ziekte en quarantaines en het hybride leeraanbod is niet bij iedereen zonder gevolgen gebleven. Sommige leerlingen vinden de weg naar school moeilijk terug, terwijl andere juist heel blij zijn om weer onder leeftijdsgenoten te zijn. Ook hebben we te maken gehad met een grote toestroom van Oekraïense kinderen die allemaal onderwijs verdienen en waar de gemeenten en het onderwijs druk mee zijn geweest om dit goed te organiseren.

Naar jaarverslag 2021-2022