Jaarverslag | LerenWerkt 2020-2021

21 december 2021

In het jaarverslag 2020-2021 leest u over het aanpassingsvermogen en de werkwijze van LerenWerkt gedurende het tweede coronaschooljaar. We blikken terug op de behaalde resultaten en duiden de cijfers over verzuim en voortijdig schoolverlaten. Daarnaast leest u over de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom deze thematiek. Samenwerking loont en we zijn trots op wat we in de Achterhoek bereikt hebben.

Waar we na het schooljaar 2019-2020 nog hoopten dat het nieuwe schooljaar zonder sluitingen door corona zou verlopen, bleek al snel dat dat niet het geval zou zijn. Weer werd het onderwijs geconfronteerd met sluitingen en digitaal onderwijs en moesten ook de leerplichtambtenaren en RMC-consulenten grotendeels vanuit huis werken in plaats van op locatie.

Maar ondanks deze ingrijpende maatregelen bleef de gezamenlijke missie ‘Samen sterk tegen schooluitval’ van LerenWerkt overeind. Dit vroeg opnieuw om veel aanpassingsvermogen en flexibiliteit van kinderen, jongeren, scholen, ouders, (jeugdhulp)organisaties, leerplichtambtenaren, RMC-consulenten en alle andere partners in de regio. We zijn trots op de behaalde resultaten.

Download jaarverslag