Jaarverslag | LerenWerkt 2019-2020

8 februari 2021

2019-2020 was een bijzonder schooljaar, kenmerkend door de termen ‘pandemie’, ‘onderwijs op afstand’ en ‘thuisonderwijs’. Daar waar onderwijs niet mogelijk was, werd hulp geboden of voor opvang gezorgd. Onze missie ‘Samen sterk tegen schooluitval’ bleef daarmee overeind!

In het jaarverslag kunt u lezen hoe de afdelingen leerplicht van de verschillende Achterhoekse gemeenten dit bijzondere jaar hebben ervaren en u vindt er de cijfers en resultaten van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten die we gezamenlijk als Leerplicht en RMC in de regio Achterhoek hebben behaald. Verder kunt u lezen waar LerenWerkt zich nog meer mee bezig heeft gehouden en wat er voor het (inmiddels) lopende schooljaar nog op stapel ligt.

Download jaarverslag