Jaarverslag LerenWerkt 2017-2018

17 januari 2019

‘Samen sterk tegen schooluitval’. Met die missie werken de afdelingen leerplicht van negen gemeenten en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) samen met scholen en jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval in de regio Achterhoek. Doel is dat alle jongeren een diploma op startkwalificatieniveau behalen.

Bij LerenWerkt gaan ondersteuning en handhaving hand in hand. Naast toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet, ondersteunen gemeenten en RMC jongeren en ouders om oplossingen te vinden voor problemen die de schoolgang belemmeren. Voor iedere leerling wordt een passende oplossing gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie te vergroten.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de inspanningen en resultaten van LerenWerkt in RMC-regio
Achterhoek in het schooljaar 2017-2018. De RMC-regio bestaat uit de volgende gemeenten: Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Doetinchem is de contactgemeente voor de RMC-functie.

Download jaarverslag 2017-2018