Interview | Leerplichtambtenaar Judith ter Beek switcht van po/vo naar mbo

1 september 2023

Vijf jaar lang was Judith ter Beek leerplichtambtenaar in het po en vo voor de gemeente Doetinchem. Leerplichtambtenaar is ze nog steeds, maar vanaf dit schooljaar in het mbo. En omdat dat een regionale functie is, verruilt ze Doetinchem met drie andere gemeenten in de Achterhoek: Oost-Gelre, Montferland en Doesburg. Aan Judith de vraag wat haar heeft doen besluiten deze overstap te maken.

Was het niet leuk in het po en vo? Verdien je als leerplichtambtenaar in het mbo beter? Judith moet hartelijk lachen om deze suggesties: “Nee hoor, geen van beide is van toepassing! Ik heb een mooie tijd in het po en vo gehad, waarin ik echt de verbinder heb kunnen zijn tussen leerling, ouders, school en hulpverlening. Ik heb me intensief in kunnen zetten om al die partijen te horen, en bijvoorbeeld ouders – die naar hun idee vaak het stempel krijgen dat ze iets fout doen – een stem te geven, om hun wensen te ‘vertalen’. En het werd ook gewaardeerd dat ik altijd de zorgvuldigheid en de tijd genomen heb om echt te luisteren: wat vinden jullie dat er speelt en wat zou er verbeterd kunnen worden?”

Met de leerlingen zélf in gesprek

Maar ondanks die positieve ervaringen ging er toch iets knagen bij haar: “Ik heb in een vorige baan 12 jaar bij Halt gewerkt, met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ik merk dat ik meer affiniteit heb met de doelgroep waarmee ik nu op het mbo te maken ga krijgen. Ik heb er enorm veel zin in om jongeren van 16 en 17 jaar te behoeden voor schooluitval en verzuim. Om ze te helpen met de moeilijke keuzes die ze op die leeftijd moeten maken… En het leuke is dat je die gesprekken met de jongeren zélf aan kunt gaan; in het po en vo zijn het immers veel meer de ouders met wie je te maken hebt. Natuurlijk worden die ook in het mbo overal bij betrokken, maar de leerlingen hebben veel meer een eigen stem in het geheel als volwaardige gesprekspartner. En dat spreekt me zo aan in mijn nieuwe functie.”

Contact

Judith ter Beek
Leerplichtambtenaar
T 06 12 07 11 80
E j.terbeek@lerenwerkt.nu