Highlights 2021 | Wat een jaar

18 december 2021

Zo op het einde van het jaar staan we graag stil bij wat we het afgelopen jaar gedaan en bereikt hebben. Dit is slechts een greep uit onze werkzaamheden en resultaten.

Vsv-cijfers 2019-2020 | RMC Achterhoek op plek 2!

In het eerste kwartaal van 2021 werden de landelijke vsv cijfers over het schooljaar 2019-2020 bekend en behaalden we als regio Achterhoek landelijk de 2e plek met de laagste vsv cijfers. Daar zijn we ontzettend trots op. Dit komt mede door de goede samenwerking in de regio, tussen gemeenten, scholen en andere (keten)partners. Deze samenwerking in de regio houden we vast en versterken we daar waar het nodig is. In september hebben we een speciale editie van onze nieuwsbrief gewijd aan onze gezamenlijke strijd tegen voortijdig schoolverlaten. De portretten hebben we gebundeld in de publicatie ‘Met gebundelde kracht’.

Onderzoek | Bij wie kan ik terecht?

In het kader van het ‘Actieplan Achterhoekse Jongeren naar werk, school of zinvolle daginvulling’ heeft onderzoeksbureau Contentvisie – in opdracht van LerenWerkt – in het voorjaar van 2020 de trajecten in beeld gebracht die jongeren in de regio Achterhoek doorlopen als zij hulp nodig hebben. Afgelopen jaar hebben we deze onderzoeksresultaten breed gedeeld met de ketenpartners met wie we samenwerken en binnen de regiogemeenten met de verschillende betrokken domeinen (zorg, participatie, jeugd). Door het delen van de resultaten en hierover met elkaar in gesprek te gaan werken we er gezamenlijk aan de dienstverlening aan de jongeren in de regio te optimaliseren.

Adviesrapport | Inzicht krijgen in verzuim binnen het primair onderwijs

Onze collega Demi Koenen heeft in het kader van haar afstuderen een onderzoek gedaan naar verzuim binnen het primair onderwijs. Doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de handelswijze van de scholen in Doetinchem met betrekking tot verzuim en hoe zij het contact met de leerplichtambtenaren ervaren. We zetten in het regionale vsv programma 2020-2024 stevig in op het terugdringen van verzuim. Dat is in eerste instantie gericht op verzuim 18+, maar passen we over de volle breedte van de leerplicht- en RMC-doelgroep toe (5-23 jarigen).

Onze stagiaire Sanne van der Maeden heeft inmiddels ook de onderzoeksvraag voor haar afstudeerscriptie geformuleerd: Welke acties kun je inzetten om de kennis onder onderwijsprofessionals te vergroten en het tijdig melden te stimuleren? Het antwoord en de uitwerking hiervan zal in 2022 worden gepresenteerd.

Nieuwe initiatieven | ZEG Opstartbonus en ZEG Consulenten

Vanuit ZEG Achterhoek hebben we er twee mooie nieuwe initiatieven erbij gekregen. De ZEG Opstartbonus en de ZEG Consulenten. Hiermee bieden we de jongeren in de regio Achterhoek de mogelijkheid om extra begeleiding en een opstartbonus van € 2.250,- te krijgen voor bemiddeling naar een baan of opleiding. Klik hier voor meer informatie.

Tot slot

Als LerenWerkt hebben we ons daarnaast natuurlijk vooral beziggehouden met waar we voor staan: jongeren terug naar school begeleiden om zo een startkwalificatie te behalen. We blijven daarnaast werken aan verdere intensivering van de regionale samenwerking.