Gedicht | Vooruit naar normaal

8 februari 2021

Onze creatieve collega Maarten Smink weet de ‘bubbel’ waarin we zitten mooi te verwoorden.

Vooruit naar normaal
Welkom in het land
van vele gezichten
een handje zwaaiend
om zaken toe te lichten

Tijdens de mute
zien we mond en gebaar
verontwaardigde kijkers
met handen in het haar

Samen delen
via scherm en beeld
is toch bij velen
iets dat verveelt

Op naar de tijd
van levende lijven
want samen leven
zal altijd blijven

Elkaar weer zien
de aai over de bol
die ene schouderklop
of schop onder het hol

Om de tafel met elkaar
serieus met een lach
’t is nog even wachten
maar snel komt die dag

We willen niet terug
maar juist vooruit in de tijd
met de brug van verbinding
die ons allen verblijdt