Even voorstellen | Sanne van der Maeden, stagiaire bij LerenWerkt

1 maart 2021

Door corona zijn er grote tekorten aan stageplekken in Nederland. Wij vinden het heel belangrijk dat jongeren aan hun toekomst kunnen werken. Binnen het team van LerenWerkt bieden we daarom dit jaar aan drie jongeren een stage- of afstudeerplek. Naast Demi (afstudeeropdracht) en Julia (2e jaars Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)) is Sanne (3e jaars SJD) vanaf september 2020 bij ons aan de slag.

De stage van Sanne speelt zich voor het grootste deel online af en dat is soms een hele uitdaging! Leerplichtambtenaar Judith neemt de begeleiding op zich. Sanne neemt deel aan gesprekken met leerlingen/ouders, wordt betrokken bij contacten met netwerkpartners en leert hoe een dossier is opgebouwd, zodat ze een goed beeld krijgt van de taken van Leerplicht en RMC. Hierbij neemt ze zelf steeds meer deeltaken op zich. Ook heeft Sanne zorg gedragen voor de verspreiding van de verzuimprotocollen richting de basisscholen. Daarnaast is zij bezig met een communicatieonderzoek hoe we jongeren die tot onze doelgroep behoren beter kunnen bereiken.