Even voorstellen | Renske Seesink, Regionaal coördinator Leerplicht

30 augustus 2022

Mijn naam is Renske Seesink-Joling. Sinds 15 augustus ben ik werkzaam in de functie van Regionaal coördinator leerplicht bij het team LerenWerkt. Samen met onze partners in het onderwijs, het sociaal domein en de arbeidsmarktregio, willen we het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren waarborgen. Regionale samenwerking op het gebied van leerplicht biedt een stevige basis om onze ambitie waar te maken. Aan mij de mooie en uitdagende taak om hier concrete invulling aan te geven.  

Ik ben o.a. werkzaam geweest als projectleider en adviseur zorginnovatie in een ziekenhuis en als beleidsmedewerker en adviseur bij de politie en het Regionaal Veiligheidshuis. Een andere tak van sport, maar altijd vanuit de drijfveer om de wereld een beetje mooier te maken door bij te dragen aan belangrijke maatschappelijke thema’s.

In deze functie hoop ik, o.a. door intensieve samenwerking met alle leerplichtambtenaren, beleidsmedewerkers en ketenpartners, te komen tot deskundigheidsbevordering en professionalisering van de leerplicht en bij te dragen aan kansen en een mooi toekomst perspectief voor alle kinderen en jongeren.