Even voorstellen | Kevin Aalders, RMC-consulent

27 november 2020

Middels deze weg wil ik mij graag voorstellen. Mijn naam is Kevin Aalders en ik ben 35 jaar. Ik ben geboren en getogen in Ulft en momenteel woonachtig in Dinxperlo. In mijn dagelijks leven houd ik mij naast mijn werk ook bezig met sporten (hardlopen en squashen), kijk ik graag naar voetbal en geniet ik vooral van mijn gezin met twee jonge zoontjes van 1 jaar en 4 jaar.

Op maandag 2 november jl. ben ik begonnen in het Team LerenWerkt als RMC-consulent. Naast het oppakken van verzuim-/vsv casussen, zal ik mij ook bezig houden met het op de kaart zetten van het regionale verzuimprotocol en de bijbehorende verzuimkaarten po/vo en mbo.

Het inzetten op preventie vind ik zelf een belangrijk speerpunt van het verzuimprotocol. Hierdoor hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het tijdig melden van verzuim bij, in het bijzonder, de 18+ jongeren, maar ook de 18- jongeren. Door het tijdig melden van schoolverzuim kunnen we hopelijk voortijdig schooluitval terugdringen. Zo kunnen de jongeren zich blijven ontwikkelen en met een startkwalificatie zullen hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen/versterkt worden.

Als het om uiteenlopende redenen niet mogelijk is voor een jongere om onderwijs te (blijven) volgen, kan vroegtijdig reageren op schoolverzuim zinvol zijn zodat hij/zij snel de juiste begeleiding krijgt in de zoektocht naar iets passends. Zo kan de jongere hopelijk succeservaringen opdoen en zich alsnog verder ontwikkelen.

Voorheen ben ik ruim tien jaar met veel plezier en enthousiasme actief geweest in de Jeugdzorg als Jeugdreclasseerder bij Jeugdbescherming Gelderland. Na deze ervaring in de Jeugdzorg, waar dwang vanuit het jeugdstrafrecht en langdurige trajecten centraal hebben gestaan, zie ik in het RMC-verzuimconsulent een mooie, nieuwe uitdaging om mij verder te ontwikkelen. Ten aanzien van mijn vorige werk/functie heb ik al veel raakvlakken met dit werkveld. Mijn kennis van het begeleiden van jongeren wil ik graag toevoegen in het RMC werk. Door mijn vorige werk ben ik in de hele regio Achterhoek en daarbuiten werkzaam geweest en heb ik al een netwerk opgebouwd en veel scholen bezocht. Voor nu zal ik mijn betrokkenheid, toewijding en enthousiasme in mijn huidige functie stoppen, waarbij ik hoop op een prettige samenwerking en korte lijnen met betrokkenen!