Even voorstellen | Hans Dales, wethouder Doetinchem en voorzitter RMC Achterhoek

10 september 2021

Sinds 23 augustus is Hans Dales (Doetinchem, 1962) in zijn geboorteplaats de nieuwe wethouder voor Economische zaken, Onderwijs, Jeugd(zorg) en Cultuur(historie). Bovendien is hij uit hoofde van zijn nieuwe functie ook voorzitter van RMC Achterhoek. Op de prestaties van LerenWerkt is hij “enorm trots”: “We staan als regio landelijk gezien momenteel op nummer 2 als het gaat om het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. Wat mij betreft gaan we nu vol voor de eerste plaats!”

Alle jongeren in beeld

Als de nieuwe voorzitter van het RMC schaart Hans zich volledig achter de ambitie dat geen enkele leerling het onderwijs mag verlaten zonder diploma. “Voor sommigen lijkt dat misschien een utopie. Maar volgens de laatst bekende cijfers is het aantal vsv’ers (voortijdig schoolverlaters, red.) in de Achterhoek van ruim 400 vorig jaar teruggebracht naar ruim 300. Dus als het zo door gaat, zitten we binnen de kortste keren op nul! Maar in ernst: we zitten echt op de goede weg. We hebben alle jongeren tot 23 jaar heel goed in beeld, en van daaruit kunnen we verder bouwen.” In LerenWerkt als aanjager van dat proces heeft hij het volste vertrouwen: “Het bruist er van de energie!”

De taal van je doelgroep verstaan

Afgezien van de zorg voor zijn eigen kinderen heeft Hans bestuurlijk gezien tot nog toe alleen “zijdelings bemoeienis” gehad met de doelgroep jeugd. Maar hij is blij dat daar nu verandering in komt: “Als ondernemer (hij heeft een bedrijf dat handelt in auto-onderdelen, red.) heb ik geleerd dat het belangrijk is om de taal van je cliënt te verstaan. Dat is in de jeugdhulp niet anders. Je moet je doelgroep goed kennen, en dat ik geboren en getogen ben in Doetinchem is daarbij een voordeel. En wat ook helpt, is dat mijn hart echt bij kinderen en jongeren ligt. Zeker als ze een klein ‘hikje’ hebben, om het zo uit te drukken, wil ik ze maar al te graag de goede richting op helpen.”

Foto: Carlo Stevering Fotografie