Even voorstellen | Annelies Engelberts, RMC-consulent

19 maart 2021

Vanuit LerenWerkt ben ik – Annelies Engelberts – in de gemeente Montferland en Doesburg werkzaam als RMC-consulent. Alle voortijdig schoolverlaters uit deze gemeenten, dus jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, komen in mijn caseload. Mijn doel is om met deze jongeren in contact te komen. Het liefst begeleid ik ze terug naar school, en anders naar werk en/of een passende dagbesteding. Naast deze begeleidingstaak heb ik ook een monitortaak voor de kwetsbare jongeren uit deze gemeenten.

Wat houdt deze monitortaak in? Vanuit de monitorlijst worden de jongeren in een kwetsbare positie in beeld gebracht. Deze jongeren bespreek ik in het – drie keer per jaar – geplande casusoverleg waarbij medewerkers van team Werk & Inkomen en medewerkers van het Sociaal Team betrokken zijn. Mochten jongeren niet in beeld zijn, dan bespreken we samen hoe we ze wel in beeld krijgen en wie er welke actie uitzet. Als ik nu terugkijk op de afgelopen twee jaar, sinds het casusoverleg is opgestart, zie ik zowel in Montferland als in Doesburg een hele positieve ontwikkeling. Het overleg is uitgegroeid tot een samenwerking waarbij door alle partijen het belang wordt gezien om de kwetsbare jongeren in beeld te krijgen.

We doen het samen!

In beide gemeenten heb ik de mogelijkheid om een dagdeel in de week fysiek – helaas door corona nu even niet – op locatie te werken. Dit heeft veel meerwaarde: van netwerken tot snel verbindingen leggen om zo de jongeren op weg te helpen naar een voor hen zo passend mogelijk traject. Door fysiek in de gemeente aanwezig te zijn, kun je snel schakelen: even een huisbezoek afleggen of bij complexe problematiek afstemmen en/of doorverwijzen. Je hoeft dan niet te wachten op een volgend overleg. Door dit samen met de betrokken medewerkers van de gemeenten te doen, is er ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.