“Dit is echt Mijn School!” | leerling Mijn School

19 maart 2019

Toen Karlijn Bosman, nu bijna 20 jaar, in het derde jaar van de mavo zat, ging ze langzamerhand steeds meer spijbelen. Maar liefst twee keer werd ze uitgesloten van het eindexamen omdat ze onvoldoende lessen had gevolgd. Een twee jaar durend traject via verschillende loketten, scholen en hulpverleners, leidde haar uiteindelijk naar Mijn School, een onderwijstraject van het Graafschap College voor jongeren die zich niet thuis voelen in het reguliere onderwijs. Hier volgt Karlijn sinds een jaar de mbo-opleiding sociaal cultureel werk op niveau 4. Met veel plezier. “Dit is een kleine, open, vrije school waar je alles op je eigen manier kunt doen. Dat maakt dat ik hier graag ben.”

“Als ik hier ’s ochtends op school kom, zeggen ze: ‘Ha Karlijn, wat goed dat je er bent!’ Het feit dat ik er ben wordt dus gewaardeerd. Daar haal ik kracht uit. Maar vooral dat ik hier dingen op mijn eigen manier en in mijn eigen tempo kan doen vind ik fijn. Leraren zeggen niet wat je moet doen, maar geven je hulp als je dat nodig hebt. Deze benadering past heel erg goed bij mij en daarom ga ik nu graag naar school.”

Eigen rooster maken

“Dat is wel anders geweest. Op de mavo voelde ik mij niet thuis. Al ging ik wel om met een aantal vwo-leerlingen, in mijn eigen klas had ik geen vrienden en ik voelde me vaak alleen. Als ik vijf minuten te laat was, durfde ik de klas niet meer in, omdat iedereen mij dan zou aanstaren. Dus wachtte ik gewoon het hele uur. Ik dacht niet: ‘dan heb ik een uur gespijbeld’, maar ik dacht: ‘dan ben ik het volgende uur op tijd.’ Gaandeweg ging ik steeds meer spijbelen en uiteindelijk maakte ik eigenlijk gewoon mijn eigen rooster. Als ik voor en na een les biologie een tussenuur had, dan waren dat in mijn hoofd drie vrije uren.

Gesprekken hierover hielpen niet, dus op een gegeven moment moest ik bij de leerplichtambtenaar komen. Ik heb daar een paar gesprekken gehad, maar ik bleef spijbelen. Na twee waarschuwingen verwees de leerplichtambtenaar mij naar de officier van justitie en moest ik naar de rechtbank in Zutphen. De rechter verwees mij naar de jeugdreclassering en naar Intermezzo waar ik verschillende therapieën moest volgen.”

Teveel van het goede

“Er volgde een periode van veel gesprekken met de jeugdreclassering, met Intermezzo en met school. Als ik daarop terugkijk, heb ik aan bepaalde mensen zeker wat gehad, maar ik dacht ook vaak: wat heeft het voor zin om met al die mensen dezelfde gesprekken te voeren? Want daar kwam het wel op neer. Dat was wat teveel van het goede.

Toen ik op de mavo voor de tweede keer werd uitgesloten van het eindexamen, werd ik in het volwassenenonderwijs geplaatst. Ik bleef wel ingeschreven op mijn oude school, omdat ik nog geen 18 jaar was. Hier merkte ik dat ik veel beter functioneer op een kleine school, waar het niet zo druk is, waar je echt wordt gezien door leraren en waar iedereen elkaar kent. Ik kreeg daar vriendinnen en dat was voor mij een drive om naar school te gaan. Het begon goed te gaan, ik ging minder spijbelen en haalde mijn vmbo-diploma.”

Enorm gebouw

“Maar toen ik daarna de opleiding voor onderwijsassistent ging volgen op het Graafschap College dreigde het weer mis te gaan. In dat enorme gebouw met ál die mensen voelde ik mijn oude patroon van spijbelen weer opkomen. Omdat ik dat echt niet meer wilde, heb ik vrij snel bij mijn mentor aangegeven dat ik met de opleiding wilde stoppen.

Ik wist van het bestaan van Mijn School omdat mijn zus daar ook op heeft gezeten. Inmiddels was ik 18, dus kon ik daarheen, want het is ook volwassenenonderwijs. Ik wilde er graag naartoe, niet zozeer vanwege de opleiding sociaal cultureel werk, maar omdat ik het idee had dat de werkwijze goed bij mij past. En dat blijkt ook zo te zijn. Dit is echt Mijn School! Ik ben dan ook zeker van plan om deze opleiding af te maken.”


De stappen van leerplicht in het traject van Karlijn

  • De leerplichtambtenaar voert eerst op school en later op het stadhuis een aantal gesprekken met Karlijn vanwege het verzuim.
  • Het verzuim houdt aan en Karlijn wordt verwezen naar HALT.
  • Omdat Karlijn blijft verzuimen en geen gebruikmaakt van een hulpaanbod, maakt de leerplichtambtenaar proces verbaal op.
  • De rechter legt Karlijn een voorwaardelijke werkstraf op van 40 uur en verplichte hulp van Intermezzo via jeugdreclassering.
  • In het begin van de mbo-opleiding (Graafschap College) verzuimt Karlijn weer en zijn er gesprekken met leerplichtambtenaar en Jeugdreclassering.
  • Sinds Karlijn bij Mijn School is gestart, is er geen sprake meer van verzuim en is er geen contact meer met leerplicht.