Casuïstiek RMC | Samenwerking met sociale partners

23 juni 2020

Vanuit het RMC wordt een situatie geschetst waarin een verschuiving van werk naar scholing zichtbaar wordt, én de samenwerking met de sociale diensten in de regio.

De RMC-consulenten van LerenWerkt begeleiden jongeren die vroegtijdig stoppen met school zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Ze proberen met deze jongeren in contact te komen en hen weer richting school te begeleiden. Omdat het om 18+ jongeren gaat, ligt de keuze en motivatie bij de jongeren zelf. In de praktijk blijkt vaak dat de jongeren (tijdelijk) aan het werk gaan, omdat het geld ‘lonkt’ en dat op dát moment interessanter is dan om opnieuw te kiezen voor een opleiding.

Waar deze voortijdig schoolverlaters tot een paar maanden geleden werk voor het uitzoeken hadden, is dat sinds de coronacrisis behoorlijk veranderd. De RMC-consulenten merken dat veel jongeren zonder werk zijn komen te zitten en niet makkelijk een nieuwe baan kunnen vinden.

Daarom kloppen meer jongeren aan bij de sociale diensten in de regio. Maaike Eijkelkamp, RMC-consulent bij LerenWerkt, geeft aan: “Gelukkig merken we dat bij de sociale diensten extra inzet is en jongeren goed worden geholpen. Hierover hebben we als RMC-consulenten veel contact met de consulenten van de sociale diensten van de negen gemeenten waar we voor werken. We hebben korte lijnen en bespreken de school- en leerbaarheid van de jongeren, omdat school nu een meer voor de hand liggende optie lijkt dan werk.”

Met de jongeren worden opnieuw de opties besproken om tóch weer naar school te gaan. De wens is en blijft dat meer jongeren een stap richting school zetten om alsnog hun diploma (startkwalificatie) te behalen en zo hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen. Uiteraard wordt hierbij altijd bekeken in hoeverre dit mogelijk is voor de betreffende jongere.

Vanuit het RMC zijn er de afgelopen periode meer telefoontjes, appjes en andere berichten ontvangen van jongeren – maar ook van netwerkpartners in de regio – om toch weer de mogelijkheden richting school te bekijken.

Kent u jongeren tussen de 18 en 23 jaar die momenteel niet op school zitten en geen startkwalificatie hebben behaald? Neem contact op met LerenWerkt en wij denken met u mee.