Casuïstiek Leerplicht MBO | Digitaal afwezig zijn

19 juni 2020

De afgelopen weken kregen leerlingen digitaal thuisonderwijs. Voor iedereen een nieuwe situatie; niet alleen voor leerlingen, leerkrachten en ouders, maar ook voor de leerplichtambtenaren, want hoe reageer je op het ‘digitaal afwezig zijn’ van leerlingen? Collega Rianne Hulshof (Leerplicht MBO) geeft een praktijkvoorbeeld.

“Een jongere waarbij vóór de corona al eens sprake was van ongeoorloofd schoolverzuim, bleek ook veel afwezig te zijn tijdens de online lessen. Ook klasgenoten kregen geen contact met deze jongere. De mentor vroeg me of ik contact kon opnemen. Omdat het ging om een leerplichtige leerling, heb ik contact gezocht met de ouders. Vader was zich er niet van bewust, hij veronderstelde dat zijn kind gewoon online was. Ik sprak met vader af dat zij thuis het gesprek aan zouden gaan en daarna contact op zouden nemen met school. Ik heb dit ook teruggekoppeld aan de mentor. Sindsdien heb ik geen signalen meer ontvangen van verzuim!”