Blog | Omslag: van verzuim naar aanwezigheid

4 september 2023

Sinds 2018 werken we in de Achterhoek met een Regionaal Verzuimprotocol. Het protocol geeft handreikingen voor een juiste registratie van verzuim en bevat afspraken over hoe scholen dit verzuim moeten melden. In het protocol staat ook beschreven wat scholen vervolgens van LerenWerkt mogen verwachten. Het doel is om alle leerlingen en studenten in de Achterhoek in goed beeld te hebben en ervoor te zorgen dat zij de juiste ondersteuning vanuit LerenWerkt ontvangen wanneer dat nodig is.

Landelijk is er sprake van een trend waarbij de focus steeds meer verschuift van het bestrijden van schoolverzuim naar het stimuleren van schoolaanwezigheid. En met reden: jongeren die met plezier naar school gaan, hebben aantoonbaar minder kans op verzuim en daarmee een grotere kans om de school met een diploma te verlaten.

Ook in de Achterhoek zijn we klaar voor de volgende stap. Meerdere scholen hebben aangegeven over te willen stappen naar een aanwezigheidsbeleid in plaats van een verzuimprotocol. LerenWerkt omarmt deze ambitie en neemt graag samen met onze partners in de regio het initiatief om hier verder vorm aan te geven en om zo een voorbeeld te kunnen zijn voor andere regio’s. Daarom zullen we het komende schooljaar het huidige Regionale Verzuimprotocol herzien.

Net zoals bij het opstellen van het huidige protocol, willen we graag scholen en netwerkpartners bij dit proces betrekken. Heb je goede ideeën hierover? Of wil je feedback geven op het huidige protocol? Laat het ons weten! Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinatoren Jet Philipsen  (j.philipsen@lerenwerkt.nu) of Renske Seesink-Joling (r.seesinkjoling@lerenwerkt.nu).

Jet Philipsen, Regionaal coördinator Doorstroompunt  (RMC)

De wetgeving rondom verzuim en daarmee de werkwijze verandert vooralsnog niet. Wil je weten wanneer verzuim van een leerling moet melden en hoe? Raadpleeg dan Regionale Verzuimprotocol op onze website.