Actueel | Regionale samenwerking leerplicht

18 december 2021

Om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten goed aan te kunnen pakken, werken de gemeenten in de regio Achterhoek samen. De samenwerking op het gebied van voortijdig schoolverlaten en kwalificatieplicht in het mbo bestaat al jaren onder de vlag van LerenWerkt. De samenwerking op het gebied van leerplicht wordt met ingang van januari 2022 geïntensiveerd.

Waarom intensievere regionale samenwerking leerplicht?

In de regio Achterhoek bestaat een succesvolle regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten. Al jaren heeft de Achterhoek één van de laagste percentages voortijdig schoolverlaters in Nederland. Haalbaarheidsonderzoek toont aan dat ook een gezamenlijke regionale uitvoering van leerplicht leidt tot een betere dienstverlening aan ouders, jongeren, onderwijs en samenwerkingspartners. Bovendien is bij samenwerking sprake van meer professionaliteit, hogere kwaliteit en efficiencywinst.

Wat betekent dit in de praktijk?

Acht gemeenten stellen daarom een nieuwe functie in: de regionaal leerplichtcoördinator[1]. Deze gaat, naast en met de RMC-coördinator, werken aan regionale afstemming en brengt meer eenheid in de uitvoering van de aanpak van schoolverzuim. Zes gemeenten nemen daarnaast deel aan een gezamenlijke leerlingenadministratie[2].

Door efficiënt en eenduidig administreren neemt het zicht op kinderen en jongeren toe, komt er meer tijd beschikbaar voor toezicht op en ondersteuning van partners bij schoolverzuim en ontstaat betrouwbare management- en sturingsinformatie. Zo kunnen we kinderen en jongeren beter blijven volgen, ook als ze naar een andere school gaan of verhuizen.

[1] Aalten, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.
[2] Aalten, Berkelland, Doesburg, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk.